tiistai 17. joulukuuta 2019

HSL:n hallitus hyväksyi Haagan linjastosuunnitelman

HSL:n hallitus käsitteli tänään tiistaina 17.12.2019 Haagan linjastosuunnitelmaa. Hallitus hyväksyi linjastosuunnitelman esityksen mukaisesti, ja uusi linjasto pyritään ottamaan käyttöön syysliikenteen alkaessa elokuussa 2021. Muutokset koskevat Haagan, Lassilan, Kannelmäen, Maununnevan, Hakuninmaan ja Kuninkaantammen alueiden bussiliikennettä.

Bussi ajamassa lähtölaituriin, taustalla rautatieasema.
Kun Haagan linjastosuunnitelman muutokset toteutetaan, niin Elielinaukiolta kulkee runkolinja 40. Linja 43 lakkautetaan.

Uusi linjasto


Tiheän vuorovälin linjat (vuoroväli päivällä 10 minuuttia)
 • 40 Elielinaukio–Haaga–Kannelmäki
 • 52 Kuninkaantammi–Kannelmäki–Huopalahti as.–Munkkivuori–Otaniemi

Peruslinjat (vuoroväli päivällä 20 minuuttia)
 • 37 Kamppi–Malminkartano–Myyrmäki
 • 41 Kamppi–Ruskeasuo–Etelä-Haaga–Pohjois-Haaga
 • 42 Kamppi–Ruskeasuo–Maununneva–Kannelmäki

Täydentävät linjat (vuoroväli päivällä 20 minuuttia, liikennöi ma–la)
 • 33 Haaga–Munkkivuori–Munkkiniemi–Tarvo

Keskeiset muutokset linjastossa


 • Linja 40 jatketaan Pohjois-Haagasta Kannelmäkeen.
 • Linjan 41 reitti lyhenee Kannelmäestä Pohjois-Haagan asemalle. Reitti muuttuu Etelä-Haagassa.
 • Linja 43 lakkautetaan.
 • Linja 52 jatketaan Kuninkaantammeen (uuden linjan 52 reitti perustuu Helsingin poikittaislinjaston kehittämissuunnitelmassa esitettyyn reittiin).
 • Lähibussin 33 reitti muuttuu Haagassa (verrattuna siihen, mitä on esitetty Helsingin poikittaislinjaston kehittämissuunnitelmassa).

Vuorovälit ja tarkemmat reittikartat näet täältä aiemmasta postauksesta.

HSL:n hallituksen kokouksen pöytäkirja löytyy täältä.

Blogin päivittäminen päättyy


Kiitos erittäin paljon kaikille teille, jotka olette osallistuneet Haagan linjastosuunnitelmaan niin blogia seuraamalla ja kommentoimalla, vastaamalla liikkumiskyselyyn, kommentoimalla linjastoluonnoksia tai osallistumalla asukastilaisuuteen!

Päätämme blogin päivittämisen tähän. Edellä mainituista muutoksista tiedotetaan HSL:n nettisivuilla lähempänä muutosajankohtaa.

torstai 12. joulukuuta 2019

Haagan linjastosuunnitelma HSL:n hallituksen käsittelyssä ensi tiistaina

HSL:n hallitus käsittelee Haagan linjastosuunnitelmaa seuraavassa kokouksessaan tiistaina 17.12.2019.

Voit katsoa ennakkoon lisätietoja hallituksen kokouksen esityslistasta. Kokousmateriaaleissa on tarkempaa tietoa projektin etenemisestä, suunnitellusta linjastosta ja tehdystä asukasvuorovaikutuksesta, johon te lukijat olette osallistuneet.

Kerromme kokouksen jälkeen täällä blogissa, mihin päätökseen HSL:n hallitus tuli.

Mies ja nainen nousemassa bussin kyytiin.
HSL:n hallitus päättää Haagan linjastosuunnitelmasta kokouksessaan 17.12.2019.
Päivitys 13.12. klo 15:34. HUOM! Esityslistassa lukee virheellisesti, että linja 37 kulkisi Elielinaukiolle. Tämä on virheellinen tieto. Linja 37 kulkee Kamppiin, kuten blogissa ja täällä julkaistuissa kartoissa on kerrottu. Pahoittelut virheestä!

maanantai 18. marraskuuta 2019

Palautteen perusteella muokattu linjastosuunnitelma

Olemme tehneet linjastoluonnoksesta saamamme palautteen perusteella Haagan alueen linjastoon joitakin muutoksia. Kaikkia toiveita emme ole kuitenkaan voineet toteuttaa. Seuraavassa käymme tehtyjen muutosten lisäksi läpi koko uuden linjaston. HSL:n hallitus käsittelee Haagan linjastosuunnitelmaa kokouksessaan 17.12.

Muutokset linjastoluonnokseen


Merkittävin muutos linjastoluonnokseen verrattuna on linjan 41 säilyminen hieman muutetulla reitillä. Linjan reitti kulkee Kampista Ruskeasuolle kuten nykyisinkin, mutta Ruskeasuolta jatketaan Vihdintietä Haagan liikenneympyrään asti ja edelleen Riistavuoren ja Etelä-Haagan kautta Pohjois-Haagaan ja Lassilaan. Reitin pohjoisosa on siten vastaava kuin linjalla 40 nykytilanteessa. Linjan 41 uusi reitti tarjoaa ratkaisun moniin saamassamme palautteessa esitettyihin epäkohtiin. Linjalla pääsee Lassilasta ja Haagasta Meilahteen, Töölöön ja Kamppiin, Riistavuoresta Meilahteen, Riistavuoresta Haagan lähipalveluihin sekä Lassilasta Haagan terveysasemalle. Lähes kaikki Etelä-Haagan, Pohjois-Haagan ja Lassilan asukkaat ovat 400 metrin säteellä lähimmästä Kamppiin ajavan linjan (37, 41 tai 42) pysäkistä.

Koska linja 41 säilyy, pysyvät linjojen 37 ja 42 ruuhka-aikojen vuorovälit nykyisinä, eikä niitä tihennetä kuten linjastoluonnoksessa olimme esittäneet. Linjan 41 säilyttämisen myötä myös runkolinja 40 toteutuu hieman harvemmilla vuoroväleillä kuin linjastoluonnoksessa esitimme. Linjan 41 säilyminen aiheuttaa muutoksia myös linjan 33 reittiin. Koska linjan 41 reitti palvelee Etelä-Haagassa Riistavuoren ja Haagan Urheilutien ympäristön yhteyksiä, ajetaan linja 33 Kauppalantien kautta. Linjan 33 reitti ei myöskään ulotu Ruskeasuolle asti, koska linja 41 tarjoaa jatkossakin yhteyden Ruskeasuon suunnasta Riistavuoren alueelle.

Saimme useita palautteita linjojen 42 ja 52 reiteistä Kannelmäessä. Tässä esitämme, että linjan 42 reitti jää nykyiselleen kulkemaan Vanhaistentietä, mutta linjan 52 osalta pohdimme vielä yhdessä Helsingin kaupungin kanssa, voisiko reitti kulkea Kanneltietä vai tulisiko myös linjan 52 kulkea Vanhaistentietä. Linjan 52 osalta tarkka reitti Kannelmäessä radan itäpuolella siis tarkentuu myöhemmässä vaiheessa suunnittelun edetessä.

Uusi linjasto


Olemme jakaneet linjat kolmeen kategoriaan liikennöintiaikojen ja vuorovälien perusteella. Kartoilla on esitetty varsinaisten Haagan linjastosuunnitelmaan sisältyvien linjojen lisäksi myös muita suunnittelualueella liikennöiviä linjoja. Tavoitteenamme on, että uusi linjasto voisi tulla käyttöön elokuussa 2021. 

Tiheät linjat


Tiheät linjat ovat runkolinjoja ja muita joka päivä aamusta iltaan tiheällä vuorovälillä liikennöiviä linjoja. Niiden vuoroväli päiväliikenteessä on tyypillisesti 10 minuuttia tai tiheämpi.

Runkolinja 40

Linja 40 muuttuu runkolinjaksi ja sen reitti pitenee siten, että Pohjois-Haagasta bussi jatkaa kauppakeskus Kaaren ohi Kannelmäen asemalle ja edelleen Pelimannintielle. Linjan vuoroväli ruuhka-aikoina on noin 8 minuuttia ja päiväsaikaan vuoroväli on sekä arkisin että viikonloppuisin 10 minuuttia.

Linjan reitin varrelle sijoittuvat nykyisten linjojen 40, 41, 42 ja 43 käytetyimmät pysäkit. Tiheän keskustayhteyden lisäksi linja 40 palvelee hyvin myös Haagan ja Kannelmäen alueen sisäisiä yhteyksiä muun muassa kauppakeskus Kaareen.

Linja 52

Linjan 52 Helsingin poikittaislinjaston kehittämissuunnitelman mukaista reittiä pidennetään Kannelmäestä Hakuninmaan kautta Kuninkaantammeen. Linjaa liikennöidään aamusta alkuiltaan 10 minuutin välein ja muinakin aikoina pääosin 15 minuutin välein.

Linja 52 parantaa liityntäyhteyksiä junaliikenteeseen Kannelmäessä ja Huopalahdessa sekä tarjoaa yhteyksiä muun muassa kauppakeskus Kaareen, Munkkivuoren ostoskeskukselle ja useille kouluille.

Muita tiheän vuorovälin yhteyksiä alueella tarjoavat lähijunat, poikittaislinjat 56, 57 ja 59, runkolinjat 200 (Turuntie), 300 (Vihdintie), 400 (Hämeenlinnanväylä) ja 560 sekä runkolinjan 550 korvaava Raide-Jokeri-pikaratikka.

Linjan 40 reitti on Elielinaukio–Mannerheimintie–Ruskeasuo–Etelä-Haaga–Pohjois-Haaga–Kannelmäen asema–Pelimannintie ja linjan 52 reitti on Kuninkaantammi–Hakuninmaa–Kannelmäki–Pohjois-Haaga–Huopalahden asema–Munkkivuori–Munkkiniemi–Otaniemi.
Tiheiden linjojen 40 Elielinaukio–Mannerheimintie–Ruskeasuo–Etelä-Haaga–Pohjois-Haaga–Kannelmäen asema–Pelimannintie ja 52 Kuninkaantammi–Hakuninmaa–Kannelmäki–Pohjois-Haaga–Huopalahden asema–Munkkivuori–Munkkiniemi–Otaniemi uudet reitit. 
Avaa tästä tarkempi kartta. 

Peruslinjat


Peruslinjat liikennöivät joka päivä aamusta iltaan, mutta niiden vuoroväli on tiheitä linjoja harvempi. 

Linjat 37, 41 ja 42

Linjan 37 reitti pitenee Honkasuolta Myyrmäkeen uuden katuyhteyden valmistuttua arviolta 2020-luvun alkupuolella. Linjan 41 reitti muuttuu Etelä-Haagassa ja päätepysäkki siirtyy Kannelmäestä Pelimannintieltä Lassilan puolelle Pohjois-Haagan asemalle. Linjan 42 reitti säilyy nykyisenä. Kannelmäen yhteyksiä palvelee myös runkolinja 40. Keskustan päässä linjat 37 ja 42 ajavat nykyiseen tapaan Topeliuksenkadun ja Runeberginkadun kautta Kamppiin. 

Linjat liikennöivät ruuhka-aikoina noin 12 minuutin vuorovälillä ja muina aikoina pääosin 20 minuutin vuorovälillä. 

Linjan 37 reitti on Kamppi–Töölö–Ruskeasuo–Vihdintie–Malminkartano–Honkasuo–Myyrmäki, linjan 41 reitti on Kamppi–Töölö–Ruskeasuo–Riistavuori–Etelä-Haaga–Pohjois-Haagan asema ja linjan 42 reitti on Kamppi–Töölö–Ruskeasuo–Hämeenlinnanväylä–Maununneva–Kannelmäki.
Peruslinjojen 37 Kamppi–Töölö–Ruskeasuo–Vihdintie–Malminkartano–Honkasuo–Myyrmäki, 41 Kamppi–Töölö–Ruskeasuo–Riistavuori–Etelä-Haaga–Pohjois-Haagan asema ja 42 Kamppi–Töölö–Ruskeasuo–Hämeenlinnanväylä–Maununneva–Kannelmäki uudet reitit. 

Täydentävät linjat


Täydentävät linjat palvelevat vähäisemmän kysynnän yhteyksiä, muun muassa työ- ja koulumatkayhteyksiä tai asiointiyhteyksiä. Täydentävien linjojen liikennöintiaika on usein suppeampi kuin tiheillä linjoilla ja peruslinjoilla. Myös vuoroväli on tyypillisesti harvempi. 

Linja 33

Linjan 33 reittiä muutetaan Helsingin poikittaislinjaston kehittämissuunnitelman mukaisesta siten, että reitti kulkee Munkkivuoresta Lapinmäentien kautta Etelä-Haagaan. Haagassa linja ajaa lenkin siten, että Matkamiehentieltä ajetaan Laajasuontien kautta Huopalahden aseman kupeeseen Haagan Pappilantielle, josta reitti jatkuu Huovitielle Haagan terveysasemalle. Paluusuunnassa bussi ajaa suoraan Nuijamiestentietä Munkkivuoren suuntaan. Linjaa liikennöidään pienkalustolla 20 minuutin vuorovälillä arkisin noin klo 6.30–19 ja lauantaisin noin klo 9–18.  

Linjan 33 reitti onHaaga–Munkkivuori–Munkkiniemi–Tarvo.
Täydentävän linjan 33 Haaga–Munkkivuori–Munkkiniemi–Tarvo reitti. 
Linja 431

Linjan 431 reitti muuttuu kulkemaan Kuninkaantammen kautta Kuninkaantammen uuden eritasoliittymän valmistuttua, jolloin Kuninkaantammen yhteydet Ruskeasuon ja Meilahden suuntaan nopeutuvat. Linjan 431 liikennöintiin on suunnitteilla muutoksia osana Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelmaa. Kuninkaantammen liittymän tarkempi rakentamisaikataulu ei ole vielä tiedossa, joten valmistuminen vie todennäköisesti vielä useita vuosia. Linjaa 431 liikennöidään Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelman toteutuessa arviolta vuonna 2022 ruuhka-aikoina 10 minuutin välein, arkisin päiväsaikaan 30 minuutin välein sekä iltaisin ja viikonloppuisin 60 minuutin välein. 

Linjan 431 reitti on Elielinaukio–Mannerheimintie–Hämeenlinnanväylä–Kuninkaantammi–Vantaanlaakso–Kivistö.
Täydentävän linjan 431 Elielinaukio–Mannerheimintie–Hämeenlinnanväylä–Kuninkaantammi–Vantaanlaakso–Kivistö reitti. Linja 431 siirtyy ajamaan Kuninkaantammen kautta vasta Kuninkaantammen uuden eritasoliittymän valmistuttua myöhemmin 2020-luvulla. 

Muita täydentäviä linjoja suunnittelualueella ovat poikittaislinjat 53, 54 ja 553/553K. 

Lähibussit


Haaga–Kannelmäki-alueella liikennöiville lähibussilinjoille 31, 32 ja 36 ei ole suunniteltu muutoksia. 

Poistuvat linjat


Nykyinen linja 43 poistuu, ja sitä korvaa suurimmalta osin linjan 40 uusi Kannelmäkeen asti ulottuva reitti sekä Pohjois-Haaga–Kuninkaantammi-osuudella linjan 52 uusi reitti. Kuninkaantammessa korvaavia yhteyksiä tulee myöhemmin 2020-luvulla tarjoamaan myös Hämeenlinnanväylää pitkin Helsingin keskustaan liikennöivä linja 431, joka siirtyy ajamaan Kuninkaantammen kautta uuden eritasoliittymän valmistuttua. 

Osana Helsingin poikittaislinjaston muutoksia linjan 63 reitti tulee siirtymään pois Haagasta arviolta elokuussa 2021, jolloin reitti siirtyy kulkemaan Ruskeasuolta Maunulaan Hakamäentien ja Postipuiston kautta. Etelä-Haagassa linjoja 41 ja 63 korvaavia yhteyksiä tarjoaa myös linja 33. 

Yöliikenne


Päiväajan linjasto palvelee iltaisin pääasiassa noin klo 23.30 asti. Haagan ja Kannelmäen sisäosien yöliikenne hoidetaan runkolinjalla 40, joka liikennöi samaa reittiä kuin päiväsaikaankin 15 minuutin vuorovälillä. Hakuninmaan ja Kuninkaantammen yöliikenne nopeutuu, kun yhteys järjestetään Elielinaukiolta Kivistön kautta Lentoasemalle liikennöivällä linjalla 431N, joka liikennöi 30 minuutin vuorovälillä. Lisäksi öisin liikennöivät Vihdintielle linjat 231N, 235N ja 300 sekä Hämeenlinnanväylälle linjat 415N ja 436N. Yöbussit liikennöivät noin klo 23.30–01.30. Viikonloppuisin liikenne jatkuu noin klo 04 asti. 

Hämeenlinnnanväylää palvelevat yölinjat 415N, 431N ja 436N. Haagan sisäosia palvelee runkolinja 40. Vihdintietä palvelee runkolinja 300. Etelä-Haagaa palvelevat myös Espoon suuntaan kulkevat linjat 231N ja 235N.
Suunnittelualuetta palvelevat runkolinjan 40 lisäksi öisin myös runkolinja 300 sekä yölinjat 231N, 235N, 415N, 431N ja 436N. Myös junilla on yöliikennettä. 
Junaliikenne palvelee öisin noin klo 01 asti. Rantaradan L-junilla on viikonloppuöisin liikennettä kuitenkin n. klo 04 asti. L-junat pysähtyvät suunnittelualueella Huopalahden asemalla. 


Vuorovälit


Linja Arki, ruuhka Arki, päivä Arki, ilta La, päivä Su, päivä
33 20 20 (20) 20 -
37 12 20 20 20 20
40 8 10 10 10 10
41 12 20 20 20 20
42 12 20 20 20 20
52 10 10 10-15 10 15
431 10 30 60 60 60Blogin kommentointi on jälleen avattu. Kerro, mitä mieltä olet muutoksista!

perjantai 8. marraskuuta 2019

Kooste linjastoluonnoksen palautteista

Olemme nyt käyneet kaiken linjastoluonnoksesta saadun palautteen läpi. Kiitos vielä ahkerasta kommentoinnista kaikille! Tässä pientä koostetta, mitä aiheita palautteet koskivat:

Keskeisimmät palautteet Haaga–Lassila

 • Toivottiin yhteyttä Haagasta Töölön läpi Kamppiin.
 • Yhteydet Lassilasta Haagan ja Töölön suuntaan. Toivottiin muun muassa yhteyttä Haagan terveysasemalle, Meilahteen ja sellaisiin osiin kantakaupunkia, jonne ei pääse junalla.
 • Riistavuoren yhteydet puhuttivat. Esitettiin toiveita yhteydestä Meilahteen, asiointiyhteydestä Kaareen ja Haagan lähikauppoihin sekä Riistavuoren palvelukeskuksen yhteyksistä.
 • Matkamiehentien ja Nuijamiestentien yhteydet nousivat myös esille. Taustalla on linjan 63 reittimuutos, josta HSL:n hallitus on päättänyt Helsingin poikittaislinjaston kehittämissuunnitelman yhteydessä huhtikuussa 2019. Lue lisää.

Bussi ajaa lähtölaituriin. Taustalla rautatieasema.
Kuvassa olevan Elielinaukion lisäksi Haagasta toivottiin bussilinjaa Kamppiin.


Keskeisimmät palautteet Kannelmäki–Hakuninmaa–Kuninkaantammi

 • Palautetta tuli Kuninkaantammen ja Hakuninmaan yhteyksien muuttumisesta vaihdollisiksi Helsingin keskustan suuntaan. Kun linja 431 voi ajaa Kuninkaantammen alueen läpi, niin vaihdoton yhteys palautuu Kuninkaantammesta kulkeville.
 • Linjojen 42 ja 52 reiteistä Kannelmäessä tuli palautetta.

Muuta palautetta

 • Linjan 51 poistuminen herätti kritiikkiä ja kyselyitä. Linjan 51 lakkautuksesta on tehty päätös siis huhtikuussa 2019, jolloin HSL:n hallitus hyväksyi Helsingin poikittaislinjaston kehittämissuunnitelman. Linjastoluonnokset olivat kommenteilla marraskuussa 2018 ja helmikuussa 2019. Lue lisää.

Mitä seuraavaksi?


Tarkastelemme vielä linjastoa saamamme palautteen perusteella. Pohdimme muun muassa palautteissa esiin nostettujen asioiden merkittävyyttä sekä sitä, millaisina palautteissa tärkeinä pidetyt yhteydet toteutuvat uudessa linjastossa. Pyrimme viimeistelemään linjaston lähiviikkojen aikana. 

maanantai 4. marraskuuta 2019

Linjastoluonnoksen kommentointi on päättynyt

Haagan linjastoluonnoksen kommentointi päättyi eilen sunnuntaina 3.11. Luonnos keräsi yli 700 kommenttia ajalla 9.10.–3.11.2019. Suuri kiitos kaikille kommentoijille!

Suurin osa kommenteista, noin 700 kappaletta, kirjoitettiin tänne blogiin. Tämän lisäksi saimme noin 40 palautetta HSL:n palautejärjestelmän kautta. Facebook-postaukseen saimme noin 130 viestiä, kaikki viestit eivät kuitenkaan koskeneet itse luonnosta. Lisäksi vastaanotimme palautetta 24.10. järjestetyssä asukastilaisuudessa.

Suljimme blogin kommentoinnin. Kerromme sitten erikseen, kun kommentointi on jälleen käytössä.

Seuraavaksi luemme kaikki määräaikaan mennessä tulleet palautteet läpi. Emme vastaa enää näihin viesteihin erikseen, mutta teemme tänne blogiin koosteen saadusta palautteesta.

Seuraa blogia, jotta tiedät, miten suunnittelu etenee!