keskiviikko 9. lokakuuta 2019

Kommentoi Haagan linjastoluonnosta 3.11. mennessä!

Olemme alkusyksyn aikana valmistelleet linjastoluonnosta aikaisemman palautteen, muissa linjastosuunnitelmissa esille nousseiden asioiden, liikkumiskyselyn sekä blogikommenttien pohjalta. Olemme käyneet linjastoluonnosta laatiessamme läpi erilaisia lähtötietoja, kuten nousija- ja asukasmääriä. Olemme mahdollisuuksien mukaan huomioineet linjastoluonnoksessa myös muun muassa koulumatkayhteystarpeet sekä palveluiden sijoittumisen.

Linjastoluonnosta on mahdollista kommentoida 3.11.2019 asti. Kerro mielipiteesi jättämällä kommentti tämän postauksen yhteyteen ja vastaamalla myös postauksen lopussa olevaan kysymykseen. Projektiryhmämme paneutuu suunnitelmasta annettuun palautteeseen vielä loppusyksyn aikana, minkä jälkeen pyrimme viimeistelemään suunnitelman vuoden loppuun mennessä.

Kommentit toivomme ensisijaisesti tänne blogiin, mutta vaihtoehtoisesti voit kertoa oman mielipiteesi HSL:n palautejärjestelmän tai asiakaspalvelun (puhelin, palvelupiste) kautta. Jos laitat viestisi palautejärjestelmän kautta, muista otsikoida viestisi ”Haagan linjastosuunnitelma”.

Linjastoluonnos


Linjastoluonnos koskee bussilinjoja 33, 37, 40, 41, 42, 43, 52 ja 431.

Olemme jakaneet linjat kolmeen kategoriaan liikennöintiaikojen ja vuorovälien perusteella. Kartoilla on esitetty varsinaisten Haagan linjastosuunnitelmaan sisältyvien linjojen lisäksi myös muita suunnittelualueella liikennöiviä linjoja. Tavoitteenamme on, että uusi linjasto voisi tulla käyttöön elokuussa 2021.

Tiheät linjat


Tiheät linjat ovat runkolinjoja ja muita joka päivä aamusta iltaan tiheällä vuorovälillä liikennöiviä linjoja. Niiden vuoroväli päiväliikenteessä on tyypillisesti 10 minuuttia.

Linja 40 Elielinaukio–Mannerheimintie–Ruskeasuo–Etelä-Haaga–Pohjois-Haaga–Kannelmäen asema–Pelimannintie

Linjan 40 reitti pitenee siten, että Pohjois-Haagasta bussi jatkaa kauppakeskus Kaaren ohi Kannelmäen asemalle ja edelleen Pelimannintielle. Linjan vuoroväli tihenee siten, että ruuhka-aikoina vuoroväli on noin 6–8 minuuttia riippuen käytettävän bussikaluston koosta. Päiväsaikaan vuoroväli on enintään 10 minuuttia.

Linjan reitin varrelle sijoittuvat nykyisten linjojen 40, 41, 42 ja 43 käytetyimmät pysäkit. Tiheän keskustayhteyden lisäksi linja 40 palvelee hyvin myös Haagan ja Kannelmäen alueen sisäisiä yhteyksiä muun muassa kauppakeskus Kaareen.

Linja 52 Kuninkaantammi–Hakuninmaa–Kannelmäki–Pohjois-Haaga–Huopalahden asema–Munkkivuori–Munkkiniemi–Otaniemi

Linjan 52 Helsingin poikittaislinjaston kehittämissuunnitelman mukaista reittiä pidennetään Kannelmäestä Hakuninmaan kautta Kuninkaantammeen. Linjaa liikennöidään aamusta alkuiltaan 10 minuutin välein ja muinakin aikoina pääosin 15 minuutin välein.

Linja 52 parantaa liityntäyhteyksiä junaliikenteeseen Kannelmäessä ja Huopalahdessa sekä tarjoaa yhteyksiä muun muassa kauppakeskus Kaareen, Munkkivuoren ostoskeskukselle ja useille kouluille.

Muita tiheän vuorovälin yhteyksiä alueella tarjoavat lähijunat, poikittaislinjat 56, 57 ja 59, runkolinjat 200 (Turuntie), 300 (Vihdintie), 400 (Hämeenlinnanväylä) ja 560 sekä runkolinjan 550 korvaava Raide-Jokeri-pikaratikka.

Linjan 40 reitti kulkee Elielinaukio–Mannerheimintie–Ruskeasuo–Etelä-Haaga–Pohjois-Haaga–Kannelmäen asema–Pelimannintie. Linjan 52 reitti kulkee Kuninkaantammi–Hakuninmaa–Kannelmäki–Pohjois-Haaga–Huopalahden asema–Munkkivuori–Munkkiniemi–Otaniemi.
Tiheiden linjojen 40 Elielinaukio–Mannerheimintie–Ruskeasuo–Etelä-Haaga–Pohjois-Haaga–Kannelmäen asema–Pelimannintie ja 52 Kuninkaantammi–Hakuninmaa–Kannelmäki–Pohjois-Haaga–Huopalahden asema–Munkkivuori–Munkkiniemi–Otaniemi uudet reitit.
Avaa tästä tarkempi kartta.


Peruslinjat


Peruslinjat liikennöivät joka päivä aamusta iltaan. Ruuhka-aikoina vuoroväli on tiheä, mutta muina aikoina tyypillisesti 20 minuuttia. 

Linjat 37 Kamppi–Töölö–Ruskeasuo–Vihdintie–Malminkartano–Honkasuo–Myyrmäki ja 42 Kamppi–Töölö–Ruskeasuo–Hämeenlinnanväylä–Maununneva–Kannelmäki

Linjan 37 reitti pitenee Honkasuolta Myyrmäkeen uuden katuyhteyden valmistuttua arviolta 2020-luvun alkupuolella. Linjan 42 reitti säilyy lähes nykyisenä, mutta Kannelmäessä ajetaan Kanneltietä ja Soittajantietä suoraan Kannelmäen asemalle. Kannelmäen keskiosaa palvelee tiheästi liikennöivä linja 40. Keskustan päässä linjat 37 ja 42 ajavat nykyiseen tapaan Topeliuksenkadun ja Runeberginkadun kautta Kamppiin. 

Linjat liikennöivät ruuhka-aikoina 10 minuutin vuorovälillä ja muina aikoina pääosin 20 minuutin vuorovälillä. 

Linja 37 kulkee reittiä Kamppi–Töölö–Ruskeasuo–Vihdintie–Malminkartano–Honkasuo–Myyrmäki. Linja 42 kulkee reittiä Kamppi–Töölö–Ruskeasuo–Hämeenlinnanväylä–Maununneva–Kannelmäki.
Peruslinjojen 37 Kamppi–Töölö–Ruskeasuo–Vihdintie–Malminkartano–Honkasuo–Myyrmäki ja 42 Kamppi–Töölö–Ruskeasuo–Hämeenlinnanväylä–Maununneva–Kannelmäki uudet reitit.
Avaa tästä tarkempi kartta.

Täydentävät linjat


Täydentävät linjat palvelevat vähäisemmän kysynnän yhteyksiä, muun muassa työ- ja koulumatkayhteyksiä tai asiointiyhteyksiä. Täydentävien linjojen liikennöintiaika on usein suppeampi kuin tiheillä linjoilla ja peruslinjoilla. Myös vuoroväli on tyypillisesti harvempi. 

Linja 33 Ruskeasuo–Etelä-Haaga–Munkkivuori–Munkkiniemi–Tarvo

Linjan 33 reittiä pidennetään Helsingin poikittaislinjaston kehittämissuunnitelman mukaisesta siten, että reitti jatkuu Riistavuoresta Palokaivon aukion ja Laajasuontien kautta Haagan torille ja edelleen Ruskeasuolle. Linja 33 tarjoaa Etelä-Haagan alueella yhteyksiä Mannerheimintien busseille ja raitiovaunulinjalle 10 sekä junille Huopalahdessa. Linjaa liikennöidään pienkalustolla 20 minuutin vuorovälillä arkisin noin klo 6.30–19 ja lauantaisin noin klo 9–18.  

Linja 431 Elielinaukio–Mannerheimintie–Hämeenlinnanväylä–Kuninkaantammi–Vantaanlaakso–Kivistö

Linjan 431 reitti muuttuu Kuninkaantammen uuden eritasoliittymän valmistuttua kulkemaan Kuninkaantammen kautta, jolloin Kuninkaantammen yhteydet Ruskeasuon ja Meilahden suuntaan nopeutuvat. Linjan 431 liikennöintiin on suunnitteilla muutoksia osana Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelmaa, missä linjan on suunniteltu kulkevan tulevaisuudessa vain ruuhka-aikoina, mutta nykyistä tiheämmällä 10 minuutin vuorovälillä. Kuninkaantammen liittymän tarkempi rakentamisaikataulu ei ole vielä tiedossa, joten valmistuminen vie todennäköisesti vielä useita vuosia. 

Muita täydentäviä linjoja suunnittelualueella ovat poikittaislinjat 53, 54 ja 553/553K. 

Linja 33 kulkee reittiä Ruskeasuo–Etelä-Haaga–Munkkivuori–Munkkiniemi–Tarvo. Linja 431 kulkee reittiä Elielinaukio–Mannerheimintie–Hämeenlinnanväylä–Kuninkaantammi–Vantaanlaakso–Kivistö.
Täydentävien linjojen 33 Ruskeasuo–Etelä-Haaga–Munkkivuori–Munkkiniemi–Tarvo ja 431 Elielinaukio–Mannerheimintie–Hämeenlinnanväylä–Kuninkaantammi–Vantaanlaakso–Kivistö reitit. Linja 431 siirtyy ajamaan Kuninkaantammen kautta vasta Kuninkaantammen uuden eritasoliittymän valmistuttua myöhemmin 2020-luvulla. 
Avaa tästä tarkempi kartta.

Lähibussit


Haaga–Kannelmäki-alueella liikennöiville lähibussilinjoille 31, 32 ja 36 ei ole suunniteltu muutoksia. 

Poistuvat linjat

 • Linja 41
 • Linja 43

Nykyiset linjat 41 ja 43 poistuvat, ja niitä korvaavat linjan 40 uusi Kannelmäkeen asti ulottuva reitti sekä linjan 52 uusi Kuninkaantammeen ulottuva reitti. Kuninkaantammessa korvaavia yhteyksiä tulee myöhemmin 2020-luvulla tarjoamaan myös Hämeenlinnanväylää pitkin Helsingin keskustaan liikennöivä linja 431, joka siirtyy ajamaan Kuninkaantammen kautta uuden eritasoliittymän valmistuttua. 

Osana Helsingin poikittaislinjaston muutoksia linjan 63 reitti tulee siirtymään pois Haagasta arviolta elokuussa 2021, jolloin reitti siirtyy kulkemaan Ruskeasuolta Maunulaan Hakamäentien ja Postipuiston kautta. Etelä-Haagassa linjoja 41 ja 63 korvaavia yhteyksiä tarjoaa myös linja 33. 

Vuorovälit


Linja Arki, ruuhka Arki, päivä Arki, ilta La, päivä Su, päivä
33 20 20 20 20 -
37 10 20 20 20 20
40 6-8 8-10 10 10 10
42 10 20 20 20 20
52 10 10 10-15 10 15
431 10 - - - -

Linjastoluonnoksen tarkemmat kartat avautuvat karttaohjelmaan, kun klikkaat linkkiä. Tässä ohje karttaohjelman käyttöön.

Kerro mielipiteesi luonnoksesta tämän postauksen kommenteissa ja vastaa alla olevaan kysymykseen!

Kysely oli auki 9.10.-3.11.2019. Kysely poistettu 25.11.2019.

577 kommenttia:

 1. Lassilassa asuvan näkökulmasta linjasto on heikennys nykyiseen, mutta kokonaisuutena se on hyvin mietitty käytettävissä olevat resurssit huomioiden. Kun jaksaa kävellä Näyttelijäntien pohjoispään pysäkille, tarjolla on tiheitä bussiyhteyksiä moneen suuntaan. Bussiliikenne vähenee merkittävästi Kaupintiellä Pohjois-Haagan aseman ja Näyttelijäntien välillä kun 51 korvataan harvemmin kulkevalla linjalla 53 ja 40:n reitti poistuu siltä väliltä.

  VastaaPoista
 2. HSL tahtoo näköjään pidentää asukkaiden kulkumatkaa, kun jatkossa pitää vaihtaa akna bussia. Millä on ajateltu hoitaa Haagasta liikenne Kamppiin, koska sinne ei kulje yksikään linja. Kun 43 poistuu, hidastuu kulku kekustasta Haagaan, kun se kulkee koko etelä-Haagan läpi. Edelleenkään en ymmärrä linjan 51 lopettamista kokonaan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei, ja kiitos kommentistasi! Linjastoluonnoksessa Mannerheimintieltä on tiheä yhteys (vuoroväli ruuhka-aikoina n. 5 min) linjoilla 37 ja 42 Topeliuksenkadun ja Runeberginkadun kautta Kamppiin. Lisäksi Kamppiin pääsee Mannerheimintietä ajavalla linjalla 63. Koska vuoroja kulkee tiheästi niin Haagasta Mannerheimintielle kuin Mannerheimintieltä Kamppiin, on liikkuminen jatkossakin sujuvaa, vaikka linjan 41 nykyisin tarjoamaa vaihdotonta yhteyttä Haagasta Kamppiin ei enää ole.

   Poista
  2. Ettekö te mulkut ymmärrä että vaihto tuo aina kynnyksen käyttää ko palvelua?

   Poista
  3. Etkö sinä muurahainen tajua, että vaihto mahdollistaa huomattavasti usemmille tiheämmän tarjonnan sekä vaihtoehtoja muillekkin kuin juuri SINUN kotisi varteen :)

   Poista
 3. Mielestäni nyt ehdotettu linjasto on sinänsä ok, mutta jäin kaipaamaan bussia Haagasta Kamppiin (kuten nyt linja 41). Nyt on ollut loistavat yhteydet keskustaan useammalla bussilla suoraan ilman vaihtoja, joten tämän osalta tämä ehdotelma on heikennys. Bussi 41 on usein täynnä aamuisin ja iltaisin miltei päätepysäkille asti...

  VastaaPoista
 4. Aivan perseestä taas kerran >:(

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hyödyllinen ja rakentava kommentti.

   Poista
 5. Etelä-Haagasta / Haagasta bussiyhteys kamppiin olisi tosi toivottu.
  Todella surkeaa jos 41-linja lopetetaan ja ei tilalle tule kamppiin menevää linjaa.

  VastaaPoista
 6. Luulisi 41:lle olevan käyttöä, eihän se bussi tyhjänä ole kulkenut... Etelä-Haagasta kampin suuntaan on kyllä heikot yhteydet jatkossa (?) Ja onhan kannelmäkeenkin ollut usein tarve mennä muulla kuin junalla

  VastaaPoista
 7. Samaa mieltä edellisten kanssa; kunnon yhteys Pohjois- ja Etelä-Haagata Kamppiin puuttuu tästä suunnitelmasta.

  VastaaPoista
 8. Linjojen 40, 41 ja 43 bussit ovat usein täysiä ainakin käyttämälläni välillä keskustasta Pohjois-Haagaan. Jos reittiä jää liikennöimään vain yksi linja, tämä tuntuu heikennykseltä. Nopeampi linja 43 on ollut nyt mainio. Valitettavasti molemmille Haagan juna-asemille kävelee 20 min, joten junailijaksi siirtyminen ei nopeuttaisi kulkuani. Käytän kuitenkin myös Otaniemen suuntaa, joten pelkästään itsekkäästä näkökulmasta uusi linjaus 52 on tervetullut! :)

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. 52 tulee kulkemaan myös Huopalahden aseman kautta. Vaihto junaan saattaa olla jopa nopeampi kuin 40 keskustaan asti. Lisäks 52:lle tulee tiheä, junien aikatauluihin sopiva 10 minuutin vuoroväli.

   Poista
  2. Hei, ja kiitos kommentistasi! Linjan 40 kapasiteetti mitoitetaan niin suureksi, että tilaa on riittävästi. Linjaa tullaan liikennöimään vähintään ns. telibusseilla, mutta selvitämme myös olisiko linjaa mahdollista liikennöidä sähkökäyttöisillä nivelbusseilla. Nykyisin linjoilla 40 ja 41 on käytössä pääasiassa pienempiä 2-akselisia busseja.

   Poista
  3. Älkää ainakaan laittako liikenteeseen niitä sähköbusseja, jotka nyt ovat käytössä linjalla 51. Niissä on surkean vähän istumapaikkoja, suuri osa istumapaikoista lisäksi valitettavasti selkä menosuuntaan ja näissä ”neljän paikoissa” ei saa pidettyä kunnolla mistään kiinni. Lisäksi takapenkille menevä porras on vaarallisen korkea etenkin pois tullessa.

   Poista
  4. Sähköbussi ei kapasiteetiltaan kerro mitään. Nykyiset sähköbussit HSL liikenteessä ovat pääosin alle 40 istumapaikan A1 luokanbusseja. Telit vetävät vähintään 49 istumapaikoille ja nivelet, eli kansankielessä haitaribussit reilusti yli 50. Itse pidän edellistä tietoa kalusto koosta isona plussana, mutta aina löytyy kritisoijia. Ainakaan 40-linjaa ei liikennöidä pienkalustolla

   Poista
 9. Kummallisesti Pohjois-Haagan yhteydet rataan näyttää huononevan. Tarkoituksenmukaista olisi varmastikin ohjata ihmisiä raiteille. Näillä etäisyyksillä ei pyöräily keskustaan ole kovin monelle realistinen vaihtoehto. Näyttelijäntie vie läpi Pohjois-Haagan ja siltä ei ole yhteyttä bussilla Pohjois-Haagan asemalle eikä Huopalahteen. Todella ongelmallinen linjaus

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Uusi 52:han kulkee reittiä Näyttelijäntie-Huopalahden asema. Paljon tiheämmin kuin nykyinen 41. Ja kohta valmistuu Raidejokeri, joka osaltaan vie Elielin Saarisentietä Huopalahden asemalle.

   Poista
  2. Moni jää kaipaamaan yhteyttä nimenomaan Pohjois-Haagan asemalle. Lassilassa asuu paljon vanhuksia ja pikkulapsiperheitä. Uudistuksen jälkeen ei myöskään pääsisi Lassilasta bussilla keskustaan. Ennen 40 meni Kaupintietä.

   Poista
 10. Sanoisin näin, että linjasto näyttää siltä, että sitä on mietitty paljon ja hartaasti. Mahdollisimman pieniä resursseja käyttäen tämä on kyllä ehkä parasta, mitä voi saada aikaan. Vahva Haagan runkolinja tyydyttää perustarpeet pohjois-eteläsuunnassa, ja sen avulla pääsee sitten vaihtamaan muihin linjoihin. Paljon näkökulmia on tässä otettu huomioon. Nyt vain toivoisi, että saataisiin tämä runkolinja 40 kulkemaan niin nopeasti ja esteettömästi kuin mahdollista, tämähän on myös osa laadukasta HSL:n runkolinjaa, eikö vain? Linjan reitillä on paljon hidastavia elementtejä, jotka varmasti ovat jo tiedossa.

  Eniten ehkä mietityttää linjan 41 poistuminen, ja sen mukana suora yhteys Haagasta Topeliuksen-Runeberginkatua Kamppiin. Toisaalta tämä linja on ollut monelta osin hyvin hidas, ja Kamppiin meneminen pystyy myös hoitamaan 40 + metro, tai joku länteen vievä spåra. Ja esim Punavuoreen/Eiraan pääsee myös 40 + 1/3, 41 + 14/18 sijaan. Ja jos vanhan 41:n reitille haluaa, pääsee vaihtamalla 37:een tai 42:een. Mutta nämä ovat siis ainoat linjat, jotka jäävät kulkemaan Mannerheimintie-Topeliuksenkatu -> -linjausta?

  Toinen asia joka mietityttää, on tietysti myös ”Haagan itälaita”. Nyt on laitettu 33 kulkemaan sitä reittiä, 20 min välein, joka varmasti on ihan ok kotoa lähtiessä, mutta niin harvakseltaan kulkevaan linjaan on hieman haastava vaihtaa, esim Huopalahden asemalla tai Mannerheimintiellä. Odotus saattaa jäädä pitkäksi.

  Ja kolmas asia vielä ehkä se, että vaikka 40:n vuoroväli näyttää tiheältä, on sillä tarkoitus korvata neljää nykyistä linjaa: 40, 41, 43 sekä 63 (tämä osittain myös 33:lla). En tiedä, riittääkö?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Esim pitää kaikki töyssyt poistaa linjalta Kauppalantie-Tunnelitie. Ei voi laittaa kaikkia tiheän 40:n linjan käyttäjiä kulkemaan tuollaista safarireittiä. Reitin pitää olla täysin litteä. Samoiten pitäisi varsinkin Haagan paloaseman kohdan liikennevaloille tehdä jotain, ne hidastavat hyvin paljon. Linjalle 40 etuuksia niissä. Minä myös tekisin jotain Haagan torin valoille. Parhaiten tuo risteys toimii silloin, kun valot ovat epäkunnossa.

   Tällaisilla toimeenpiteillä saataisiin tämä uusi 40 melkein yhtä nopeaksi kuin nykyinen 43. Metsäläntien silta-alue liikennevaloineen joka saattaa varsinkin ruuhka-aikaan olla hyvinkin ruuhkainen.

   Myöskin kannattaisi kyllä miettiä, onko linjan 41 poistaminen järkevää. Hyvin monet vaikuttaa kaipaavan sitä linjaa, se tarjoaa hyvän ja suoran yhteyden Haagasta Länsi-Töölön katuja pitkin Kamppiin. Ja myös se, että riittääkö todellakin linjan 40 kapasiteetti yksin Haagan alueelle? Vaikka noin tiheästi kulkee.

   Poista
 11. Bussin 41 lopettaminen ja Kamppi-yhteyden poistaminen todella iso menetys. Bussissa kulkee aamuisin paljon mm koululaisia, joiden reitit nyt vaikeutuisivat.

  VastaaPoista
 12. Hei,

  Olen pitkälti samaa mieltä viimeisimpien kommenttien kanssa; 41 bussin koen todella tärkeäksi ja käytetyksi linjaksi (ja kuten näkyy täällä kommenteissa: monilla muilla myös!). Lisäksi esimerkiksi aamuisin kyseinen bussi on aivan täynnä 7-9 välillä, joten hämmästelen suuresti että sitä ollaan poistamassa kun käyttöastetta selkeästi on. Myös klo 15 jälkeen kyseinen bussi on arkisin jokaista paikkaa myöden täysi. Uskoisin, että Kamppiin on myös siitä syystä liikennettä täältä suunnalta, koska sieltä pääsee kätevästi myös esim. metroon ja jatkamaan kulkuaan.

  Myös 43 linjan lopetus on Haagalaisen näkökulmasta melko huono uudistus, koska on nopeampi reitti Elielille kuin esimerkiksi bussi 40, joka kyllä sentään jää sellaisenaan.

  Toivottavasti vielä harkitsette erityisesti linjan 41 poistamista aidosti ja ajatuksen kanssa.

  Mukavaa syksyn jatkoa!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Yhden linjan suuri käyttöaste ei lähtökohtaisesti ole peruste säilyttää linjaa. Korkea kysyntä johtuu monista tekijöistä jotka usein pakottavat ihmiset kyseisen linjan käyttöön. Nyt linja 41 korvataan usealla linjalla (pääosin 40 ja 52), jotka kulkevat huomattavasti tiheämmin. Loppuen lopuksi katkeava yhteys on vain Töölön ja Kampin osuus, jotka nekin onnistuvat vaihtamalla (bussi, raitiovaunu tai juna).

   Nykyisin 41 on monilta osin päällekkäinen linja. Myös 56:n tihennys hetki sitten lisäsi päällekkäistä palvelua P-Haagassa ja Kannelmäessä

   Poista
 13. 51 lopettaminen aivan turhaa. Miksi? On hyödyllinen juurikin tuohon poikittain kulkemiseen.

  VastaaPoista
 14. Linjan 51 lopettaminen on huono päätös. Poikittaislinja Lassilasta Hakaniemeen pitäisi säilyttää.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Pitkä tiheästi liikennöitä linja on hyvin kallis. Sen hinnalla saadaan monia muita linjoja, kuten nähtiin edellisessä uudistuksessa. Lassilasta Hakaniemeenhän pääsee mm. juna+metro yhteydellä huomattavasti nopeammin, kuin linjalla 51.

   Poista
  2. Linja 51 on erinomainen väylä kulkea Lassilasta ennen Hakaniemeä tuleviin paikkoihin, kuten Vallilaan ja Metsälään. Usein Hakaniemen päätösasemalla on puolityhjä bussi. Matkalle ja pois hyppää runsaasti ihmisiä päätepysäkkien välissä.

   Poista
  3. Lassilasta lyhyen kävelymatkan päästä on myös entistä useammin kulkeva 56 Vallilan pohjoisosiin, sekä Metsälään. Lisäksi esimerkiksi raitiovaunu 1 kulkee Vallilan läpi josta saa vaihdettu linjalle 56 tiheästi

   Poista
 15. Vaikea tästä on mitään positiivista sanoa, kun koko uudistus on pelkkää heikennystä haagan alueen joukkoliikenneyhteyksiin. Kiinnostaisi tietää että miten tässä on oikeasti kuunneltu sitä asukkaiden antamaa palautetta? Esim. linjan 51 lopettaminen sai valtavasti kritiikkiä jo aiemmin ja sillä ei ainakaan ole ollut mitään painoarvoa.

  Tuleeko linjalle 40 kenties nivelbusseja vai miten kaikki matkustajat saadaan mahtumaan, kun jo nyt ruuhkaista linjaa pidennetään Kannelmäkeen ja 41 ja 43 (ja 63) lopetetaan kokonaan.

  + Eipä paljoa lohduta että poikittaisliikenteessä asukkaita palvelee raidejokeri, kun se valmistuu aikaisintaan 2024 ja bussiliikenne meinataan rampauttaa kolme vuotta aiemmin.

  Jos Helsinki tähtää yksityisautoilun vähentämiseen niin aika surkealla tavalla sitä toteutetaan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei, ja kiitos kommentistasi! Pyrimme mitoittamaan linjan 40 kapasiteetin niin suureksi, että kaikille matkustajille on riittävästi tilaa. Linjaa tullaan liikennöimään vähintään ns. telibusseilla, mutta selvitämme myös olisiko linjaa mahdollista liikennöidä sähkökäyttöisillä nivelbusseilla. Nykyisin linjoilla 40 ja 41 on käytössä pääasiassa pienempiä 2-akselisia busseja. Linjan 63 osalta muutos koskee Haagassa varsin pientä matkustajamäärää, joka tulee uudessa linjastossa jakautumaan usealle eri linjalle. Linjalta 63 siirtyy linjalle 40 arviolta keskimäärin noin yksi matkustaja / linjan 40 lähtö.

   Runkolinja 550 palaa Eliel Saarisen tietä Huopalahden aseman kautta kulkevalle reitilleen tämänhetkisen tiedon perusteella noin kahden vuoden kuluttua. Bussi vaihtuu ratikaksi sitten n. vuonna 2024.

   Poista
  2. Olette varmasti tietoisia, että linjoilla 40, 41 ja 43 matkustaa paljon lapsiperheitä. Lastenrattaiden kanssa ei edes nykyisillä kolmella linjalla usein mahdu bussin kyytiin. Jos kolme linjaa yhdistetään yhdeksi, se tekee lastenrattaiden (ja pyörätuolin, rollaattorin ym.) kanssa bussimatkustamisesta lähes mahdotonta, jos vain päätepysäkeiltä mahtuu kyytiin. Teli- tai nivelbussiin tuskin mahtuu kolminkertaista määrää lastenrattaita?

   Poista
 16. Herranen aika bussi 41 lopetetaan! Miksi?? Yllä ovat kommentoineet kuinka Kamppiin ei pääse enää yhdellä bussilla.

  VastaaPoista
 17. Linjoja karsitaan paljon vanhojen alueiden kustannuksella. Etelä-Haagasta lähtee kolme aktiivisesti käyttämääni linjaa pois ja vaillisia korvauksia tehdään tilalle. Kiva, että sitouttaan ihmiset muutoksiin näennäisellä mahdollisuudella kommentoida ja luulla että tällä olisi mitään merkitystä päätöksiin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei, ja kiitos kommentistasi! Bussit Etelä-Haagasta keskustan suuntaan kulkevat jatkossakin tiheästi. Linjan 40 on tarkoitus kulkea uudella reitillään niin usein, että keskimääräinen odotusaika pysäkillä on muutaman minuutin luokkaa.

   Poista
  2. Tässä on vaan se ongelma kun asuu esim. Riistavuoressa että bussille 40 on aika paljon pidempi matka taapertaa esim. talvella lumipyryssä vs bussille 41. Ikäihmisille varsinkin huono juttu ja kaikille Kampin suunnassa Haagasta töissä kulkeville, joita on paljon.

   Poista
 18. Edellisten kanssa samaa mieltä, että linjan 41 poistaminen on hankalaa, jos kulkusuuntaa on Töölöössä esim. Mechelinkadun tai Runeberginkadun suuntaan. 41 on palvellut myös hyvin Haagan sisällä liikkumista (autottomana kauppareissu sujunut sekä Kaareen että S ja K ryhmän kauppoihin hyvin). Haagassa asuu myös paljon vanhempaa väkeä, joille kävely pidemmälle pysäkille tuottaa hankaluuksia esimerkkinä Huopalahden asema - Riistavuoren palvelukeskus on monelle ikäihmisille pitkä matka.

  VastaaPoista
 19. Linjan 40 pidennys Kannelmäkeen on hyvä idea, mutta miksi lopettaa kaksi linjaa Kannelmäestä? Kannelmäestä/Kaaresta tarvitaan ehdottomasti bussiyhteys Kamppiin. Kaaren pysäkiltä tulee aina paljon ihmisiä kyytiin, joten ymmärrä 43 lopettamista..

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Samaa mieltä.

   Poista
  2. Kaaresta Kamppiin kulkee edelleen nopeammat suorat U-linjat venäläisen koulun pysäkiltä

   Poista
  3. Ikävä kyllä U-linjoilla ei voi kulkea lastenvaunujen kanssa (vaikka maksaisi matkan). Lainaus HSL-sivuilta (https://www.hsl.fi/reitit-ja-aikataulut/u-liikenne):

   U-linjoilla ei yleensä oteta lastenvaunuja tai lemmikkejä kyytiin maksutta. Lastenvaunuja ei voida ottaa bussiin sisälle, sillä busseissa ei ole niitä varten varattua tilaa. U-liikenteessä noudatetaan lastenvaunujen ja lemmikkieläinten osalta liikenteenharjoittajan omia määräyksiä. Oikeus kulkea ilman matkalippua, kun kuljettaa 0–6-vuotiasta lasta rattaissa tai vaunuissa, ei myöskään koske U-linjojen busseja.

   Poista
 20. 41 Kamppiin on ollut hyvä varsinkin nyt kun se kulkee 40sen reittiä. 43 nopeampana yhteytenä elielille on ollut suosikkini. Jatkossa tietysti raidejokeri ja juna on hyvä yhteys keskustaan.

  VastaaPoista
 21. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista
 22. Kun Haagasta ei pääse suoraan Kallioon, jos 51 poistuu, tarjottiin vaihtoehtona vaihtaa liikennevälinettä Mannerheimintiellä..ja nyt poistetaan se suora linja 43 sinne Mannerheimintielle?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Riippuen mistä päin Haagaa on lähtöpaikka ja missä kohde on, mutta 40 kulkee läpi Haagan tiheämmin kuin 43 ja Mannerheimintietä

   Poista
 23. Järjetöntä touhua lopettaa linja 51, joka hyvin tarpeellinen poikittaislinja. Lassila jää pussinperäksi. Liekö tarkoitus odottaa joskus v. 2035 mahdollisesti toteutuvaa kevytraitiolinjaa....Kaikki liikennöintitarpeet eivät hoidu junalla. 40 bussiin ei ruuhka-aikoina tule mahtumaan kuin linjojen alkupäissä, joten Haagassa siitä ei juurikaan paikallisliikkumiseen ole hyötyä. Huono uudistus. Eikä aiemmilla kaupunkilaisilta pyydetyillä palautteilla mitään arvoa. Huonoa hallintoa.

  VastaaPoista
 24. Suora bussi Haagasta Töölön kautta Kamppiin tarvitaan. Erityisesti kun myös 63 otetaan pois.

  VastaaPoista
 25. HSL ottaa kantaa näin ilmastomuus projektiin.
  ei tarvi kenenkään autottaman liikkua 51 linjan varrelle.
  HSL huomaavaisuus koululaisia ja eläkeläisiä
  kohtaan -0 .

  VastaaPoista
 26. Aivan uskomatonta heikennystä! Järkyttäviä ruuhkia tiedossa ja dösät täyteen tupattuja. Näemmä Länsi-Helsingistä ei tarvitse liikkua kohta mihinkään, kaikki linjojen vahvennukset on Idässä. Juniin ei voi luottaa ja raidejokeri tuskin valmistuu edes aikataulussa mikä se sitten lieneekään. Vielä kun lippujen hintoja nostetaan niin fiasko on täydellinen!

  VastaaPoista
 27. Linja 43 on ainoa sujuva ja nopea linja keskustaan! Sitä ei missään nimessä saa lakkauttaa. Etelä-Haagan reitti on täynnä mutkia ja töyssyjä, täysin väärä reitti matkapahoinvoivalle! 43 on ainut linja mitä käytän mennäkseni keskustaan.

  VastaaPoista
 28. Ihmetyttää tämä HSL:n pakottaminen vaihtoyhteyksiin. Paljon mieluummin 20min vuorovälit kuin 10min jos 20 versiolla saa enemmän suoria yhteyksiä. Poikittaiset huononee kummasti. Jatkossa jos ei raide-jokeri mene, niin huononee kummasti.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Juuri tämä! HSL kuvittelee, että yhden ja jopa kahden vaihdon taktiikka on sujuvaa. Millään tavalla ei oteta huomioon esimerkiksi sitä, että kaikille liikkuminen ei ole helppoa ja vaihdot aiheuttavat paljon haasteita.

   Poista
  2. Se mahdollistaa huomattavasti tiheämmän kulkuverkoston. Esimerkkinä voi käyttää hämähäkin verkkoa. Yhtä lankaa pitkin pääsee hyvin yhteen paikkaan, mutta muualle se ei auta

   Poista
  3. Eikös porukka tässä ole valittanut että linjasto harvenee tämän takia? Omalla kohdalla nyt ei suurta huononnusta sinänsä tule, mutta tällä hetkellä menevä hyvä suora yhteys vaihtuu vaihdolliseen. Siis silloin kun raide.jokerilla ei ole häiriöitä, mutta työhön pääsy hankaloituu suuresti jos ja kun ongelmia tulee olemaan silloin tällöin. Nyt jos ongelmia on tuolla suoralla niin pääsee helposti vaihdollisella kuitenkin.

   Poista
 29. Nopea yhteys Haagasta keskustaan poistetaan koska 41:llä ei enää pääse Huopalahden juna-asemalle (tunnelin avauduttuakaan) eikä 43 poistu. Jonkun bussin olisi hyvä mennä asemalle ettei tarvitse hyppiä bussista toiseen. Ehkä tämä tuska kuitenkin helpottuu kun raidejokeri alkaa kulkemaan mutta siihenkin on rutkasti aikaa!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Linja 52 kulkee Huopalahden asemalta 10 minuutin välein

   Poista
 30. Siis koska 43 poistuu..

  VastaaPoista
 31. Jotain hyvää, mutta aika paljon huononnusta.
  Linjan 51 poistumisen yhteydessä HSLn vastaus korvaavaksi tavaksi päästä itäiseen kantakaupunkiin oli vaihtaa linjalta 43 Teollisuuskatua meneville linjoille. Nyt linja 43 muuttuu vielä aiempaan hitaampaan linjaan 40.

  Poikittaisia yhteyksiä huononnetaan ja nykyisiä linjoja hidastetaan. Ei tämä nyt kovin paljon vakuuta.

  VastaaPoista
 32. Ruuhka/kouluaikoina tarvitaan nykyisen linjan 52 mukainen reitti ottaen huomioon koululaiset ja terveysasema. Sinänsä jatko Otaniemeen on hyvä. Kierto liikenneympyrästä Lapinmäentien kautta Huopalahdentielle vie sen nopeusedun, mikä Elielin tunnelista saavutetaan. Voisi siis yhtä hyvin kiertää Tunnelitien kautta. Jos linja 52 ei mene Maunulaan, on ehdottoman tärkeää pitää linjan 63 reitti ennallaan. Kun nyt on saatu hyvät sovellukset, joilla näkee milloin bussi on tulossa pysäkille, on outoa, että pyritään tiheisiin runkolinjoihin. Kokonaisuutena ottaen nykyinen malli on esitettyä parempi.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ihmettelen samaa, että vihdoin kun oikeasti näkee reaaliaikaisesti HSL-apin kautta mihin bussipysäkille kannattaa mennä, jos haluaa päästä nopeiten paikasta A paikkaan B, HSL muuttaa linjoja niin, että yhden alueen kaikki linjat kulkee samaa reittiä. Onhan se kiva siinä pysäkin vieressä asuvalle, mutta jos pysäkille on vaikka reilu kilometri matkaa, on se lasten tai painavien kantamusten kanssa kovin pitkä matka. Itse asun 63 reitin varrella, kun taas junalle on selvästi pidempi matka. Usein käytän junaa, kun vuoroväli on lyhin, mutta esim. ikävällä ilmalla tai raskaiden kantamusten kanssa odotan mielelläni 63:sta. Vaihtoehtoja reiteissä pitäisi siis olla, eikä pelkkiä "runkolinjoja" jos oikeasti halutaan, että joukkoliikennettä voi käyttää kaikissa tilanteissa oman auton sijaan.

   Poista
  2. 52 Kierrolle ei missään mielessä nää järkeä. Kustannuksia hyvin hitaasta katuosuudesta tulee lisää. Ainoa, mikä luultavasti on syy on Vihdintien yhteinen pysäkki

   Poista
 33. Saisko vielä pienemmät karttakuvat?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Suuremmat karttakuvat löytyvät klikkaamalla linkkiä kunkin kartan alla.

   Poista
 34. Suunnitelmassa on ”vedetty mutkat suoriksi” ja heikennetty lähikaupunginosien välisiä yhteyksiä keskittämällä linjoja liikaa pääväylille. Linjan 41 lopettaminen ja linjan 52 reittimuutokset Etelä-Haagassa ovat iso heikennys Riistavuoren asukkaille. Riistavuoren alueen täydennysrakentaminen on jo aloitettu, mutta joukkoliikennesuunnitelmat on kuitenkin tehty nykyisten käyttäjämäärien mukaan?! Lastenrattailla ja rollaattoreilla liikkuville hyvät yhteydet palveluiden äärelle omalta lähipysäkiltä ovat äärimmäisen tärkeitä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei, ja kiitos kommentistasi! Riistavuoren täydennysrakentaminen tulee Eliel Saarisen tien länsipään ympäristöön, missä Raide-Jokerin ja 10 minuutin välein liikennöivän linjan 52 pysäkit tulevat olemaan lähellä. Samoin Huopalahden asema ja Vihdintien bussien pysäkit ovat kävelyetäisyydellä. Myös Vihdintielle suunnitteilla oleva pikaratikka tulee toteutuessaan palvelemaan Riistavuoren uusia asukkaita.

   Poista
  2. Eliel Saarisen tien pysäkit ovat kaukana Riistavuorenkujan asukkaille. Lisärakentaminen on tosiaan aloitettu mainitsemastasi paikasta, mutta asuntoja tulee huomattava määrä myös Vihdintien ja Riistavuorenkuja väliin. Huopalahden asemalle (esteetön reitti) ja Vihdintielle ovat yhtä pitkiä kuin ennenkin, eikä niistä pääse liikkumaan Etelä-Haagan sisällä, Pohjois-Haagaan, Kannelmäkeen (kauppakeskus Kaari!), Munkkivuoreen jne. mihin nykyisin 52 ja ennen Eliel Saarisen tien sulkemista 41 linjoilla pääsi. Kuten mainitsit, pikaratikka tulee palvelemaan Riistavuoren _uusia_ asukkaita, mutta palvelee heikosti nykyisiä. Tervetuloa vierailemaan Riistavuorenkujalla ja simuloimaan reittiä kaavailluille lähimmille pysäkeille lastenrattaiden/rollaattorin kera erityisesti talviolosuhteissa! ”Lähellä” ei ehkä olekaan niin kovin lähellä.

   Poista
  3. Anteeksi, mutta mitä minä juuri luin? Raide-jokeri alkaa kulkemaan suunnitemien mukaan kesäkuussa 2024, mutta kun katsotaan julkisten projektien aikatauluja niin tuo tarkoittanee aikaisintaan vuotta 2025. Tässä vedotaan myös Vihdintiellä ehkä joskus kulkevaan pikaratikkaan, mutta jonka suunnitteluakaan ei ole vielä aloitettu. Eli lopetetaan linjat muutentaan vähintään kolme vuotta ennen kuin korvaavat yhteydet ovat käytettävissä. Eihän tässä ole mitään järkeä.

   Poista
 35. 43 ei saa poistaa, suora linja Hakuninmaalta keskustaan ilman vaihtoja. Pienten lasten kanssa helpompaa kulkea yhdellä bussilla.

  VastaaPoista
 36. Linjan 43 poistaminen on huono muutos. Heikentää yhteyksiä paljon, kun ainut toimiva linja poistuu Haagasta. 40 on hidas ja epämukava. Ehkä pitää siis katsella autoa jatkossa.

  VastaaPoista
 37. Linjojen 51 ja 52 liikennöinnin lopettaminen jättää Teuvo Pakkalan tien ikäihmiset kokonaan paitsioon. Matka Ilkantien pysäkille on aivan liian pitkä. Yhteys mm Riistavuoren palvelutaloon katkeaa. Vanhukset eristetään koteihinsa ja oman auton käyttö lisääntyy niillä, joilla on siihen mahdollisuus. Erittäin huono muutos tämän kulmakunnan asukkaille.

  VastaaPoista
 38. Ei oikein innosta käyttää juna-bussi yhdistelmää matkatessa keskustasta Hakuninmaalla varsinkaan iltaisin ja öisin. Kannelmäen aseman alue ei todellakaan tunnu miellyttävältä paikalta edes päivisin saati sitten illalla ja yöllä. Joten 43 lakkauttaminen ei todellakaan ole hyvä idea.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei, ja kiitos kommentistasi! Jo nykyisin hakuninmaalaiset käyttävät pääasiassa linjaa 42 sekä Hämeenlinnanväylän busseja. Nämä säilyvät jatkossakin. Perhekunnantien ympäristössä linjaa 52 voi käyttää syöttöyhteytenä junan lisäksi myös linjalle 40, 42 tai Hämeenlinnanväylän busseihin. Junasta 52:een voi vaihtaa myös Huopalahden asemalla.

   Poista
  2. Aina jos joutuu vaihtamaan toiseen kulkuvälineeseen usein matka-aika pitenee. Toivon todella että myös näitä vaihtoja mietitään. nyt esim kun lähtee 43 Hakuninmaalta Kannelmäen asemalle niin usein juna menee juuri kun on kävelemässä asemalle samoin jos haluaa lähteä 560 bussilla itään päin niin 43 ja 560 menee niin että kohtaavat liikenneympyrässä ennen tunnelia ja joutuu odottamaan seuraavaa vuoroa.
   Helpolla tässä uudistuksessa käy niin että ihmiset rupeavat käyttämään enempi autoa, minäkin nykyään usein liikun bussilla vaikka auto olisi käytössä, mutta jos kulkeminen hankaloituu niin auto tulee käyttöön. Muutenkin lippujen hinnan nousu pisti todella vihaksi,

   Poista
  3. Käytän Hakuninmaalta ainoastaan suoraa 43:sta Töölöön. Tähän saakka 43 on liikennöinyt todella myöhään, millä jatkossa yöllä Hakuninmaalla tai kuninkaantammeen? Taksilla?

   Poista
  4. Perhekunnantieltä 43 bussi on ainut liikennöinti jolla ei ole tarvinnut vaihtaa junaan tai muuhun bussiin tai tähän joskus tulevaan raide jokeriin päästäkseen Elielinaukiolle, se on toimiva reitti. Lastenvaunujen ja ylipäätään lasten kanssa hankaloituu vaihdot huomattavasti. Yhdellä bussilla keskustaan ilman vaihtoja. Antakaa 43 pysyä liikenteessä.

   Poista
 39. Entä silloin kun junat ei kulje ja täytyisi päästä asemalta keskustaan? Linja 40 täytyy kulkea Pohjois-Haagan juna-aseman kautta Lassilasta, se on ollut erittäin tärkeä. Myös siinä tapauksessa kun pitää päästä sairaalaan. Kaikki bussit kulkevat sieltä Näyttelijäntien kautta, eikä mikään muu käänny tänne Haagan asemalle. Ehdoton ei tälle suunnitelmalle.

  VastaaPoista
 40. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista
 41. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista
 42. Maununnevalla kyytiin9. lokakuuta 2019 klo 22.00

  Kommentoin 52:n osalta, sillä minulla on tarve päästä Manunnevalta Otaniemeen. Hienoa, kun suunnitelmassa on yhteys suoraan Otaniemeen (kuninkaantammesta asti). Jäin miettimään miten kauan ko. linjalla kestää pidempään vrt. nykyinen meno yhdellä vaihdolla. Kannelmäen puolella tulee kiertelyä, mutta ymmärrän, että ko. linja palvelee myös alueiden välistä liikennettä. Omalla kohdalla jää nähtäväksi miten mukavaa on kulkea suoralla yhteydellä vrt. 1 vaihdolla.

  VastaaPoista
 43. 63 ei saa lakkauttaa. Nopea reitti monille kamppiin

  VastaaPoista
 44. Todella typerää, jos sekä 63 ja 41 poistuvat, käytän molempia linjoja päivittäin. Toivon todella, että Kauppalantien pysäkit säilyvät. Pelkään pahoin, että ensin karsitaan linjat 63 ja 41, sillä verukkeella, että 40-linjan vuorovälit tihennetään 6-8 minuuttiin. Seuraavassa muutoksessa onkin sitten helppo karsia linjan 40 vuorovälejä. Lopputuloksena meillä on vähemmän busseja Haagan, jotka kulkevat entistä harvemmin....

  VastaaPoista
 45. Öööö Kamppi? Töölö? Ei kaikki haagasta kulje elielille :D.
  Kuten edellä, esim. riistavuoren alueen yhteydet heikentyy nyt huomattavasti, samalla kun asukkaiden määrä lisääntyy. Alueella myös iso vanhustenkeskus. Lähimmät pysäkit jää aika kauas ja lisää matkan pituutta. Hyvät liikenneyhteydet ovat aikoinaan houkutelleet allekirjoittaneen alueelle :/

  VastaaPoista
 46. Linja 41 olisi erittäin tärkeä säilyttää: se tarjoaa suoran yhteyden Töölön kautta Kamppiin ja bussit ovat lähes aina täynnä! 41 linjasta pystyy myös vaihtamaan bussia 14/18 yms linjoihin. Linja 40 yksinään on täysin riittämätön vastaamaan bussitarpeeseen Haaga-keskusta-akselilla. Toivon, että HSL:ssä otatte huomioon nämä kannanotot ko. linjan säilymisen puolesta.

  VastaaPoista
 47. Etelä-Haagan itäosa jää täysin ilman linjaa, yhteys Pirkkolaan katkeaa (entinen 63). Kamppiin ei pääse Etelä-Haagasta kätevästi. Mitä tähän sanoisi? Ehkä Ihmettelen vaan miksi kyselette kun ei ne kuitenkaan vaikuta päätöksiin.

  VastaaPoista
 48. 43 ehdottomasti säilytettävä. Kaarelantieltä "Vanhan ostarin" läheltä Kannelmäestä tarvitaan linja keskustaan. Nyt kun myös 42 lakkautetaan ei edes Vanhaistentieltä pääse keskustaan. Todella surkea uudistus!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ei 42:a lakkauteta.

   Poista
  2. Joo,siis ei lakkauteta, mutta reittiä muutetaan niin ettei se kulje Vanhaistentieltä. Tämä "meidän kulma" jää nyt ilman bussiyhteyttä.

   Poista
 49. Laitetaan nyt kommenttia vaikka sehän on nyt aivan varmaa, että näillä kommenteilla ei ole mitään vaikutusta teidän päätöksiinne. Se kyllä huomattiin mm. linjan 51 kohdalla aikaisemmin.

  Kyllä on taas typeriä päätöksiä. Meinaatte siis laittaa linjojen 40, 41 ja 43 matkustajat käyttämään vain yhtä linjaa? Siinä kyllä matkustusmukavuus on huipussaan tämän uudistuksen jälkeen.

  Varsinkin linjan 41 lopettaminen ottaa pattiin ja pahasti. Suora yhteys Haagasta (Töölöön ja) Kamppiin on ainakin minulle henkilökohtaisesti tärkein bussiyhteys. Jostain kumman syystä olette siellä tulleet siihen käsitykseen, että julkisten kulkuneuvojen käyttö paranee sillä, että joudut vaihtamaan kulkuneuvoa joka matkalla vähintään pari kertaa. Mielummin valitsen suoran ja harvemmin kulkevan yhteyden kuin vaihdollisen ja useammin kulkevan.

  Ilmeisesti Lassilaan ei myöskään ole enää jatkossa minkäänlaista yhteyttä bussilla? Juna ei ole vastaus tähän ongelmaan kaikissa tapauksissa.

  Laitetaan nyt vähän positiivistakin palautetta. Linja 52 on hyvä uudistus.

  VastaaPoista
 50. Todella loistavalta vaikuttaa. Haagaan sadaan tiheä linja, joka myös Kannelmäessä on vihdoinkin käyttökelpoinen Kanneltieltä Kaareen ja pidemmälle. Lisäks 42 tarjoo itäisestä ja pohjoisesta Kannelmäestä edelleen yhteydet Keskustaan. Lisäks 52 täydentää upean reitistön. Kiitos HSL

  VastaaPoista
 51. Jos Mannerheimintielle on tulevaisuudessa tulossa peräti 4 runkolinjaa, ainakin, eli 200, 300, 400 ja 40, pitäisi Mannerheimintietä nopeuttaa bussien osalta. Runkolinjojen ideana kun on, että ovat tiheästi kulkevia, luotettavia ja myös NOPEITA linjoja. Tämän vuoksi ei esim Kivihaan pysäkkiä voitu käyttää 550:n osalta. Mannerheimintien bussiliikenne on tätä nykyä hyvin hidasta, paitsi aivan aamuvarhain ja iltamyöhään. Jos verrataan esim Hämeentiehen, on ero suuri — siis jo ennen Hämeentien remonttia, joka nopeuttaa bussiliikennettä siellä jo entuudestaan.

  En tiedä mikä on keino, mutta runkolinjan reitille on koko linjaus Kansallismuseo-Ruskeasuon varikko hyvin hidas bussiliikenteelle, ja sitä pitäisi saada nopeutettua.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei, ja kiitos kommentistasi! Mannerheimintiellä on jo nykytilanteessa bussikaistat ja liikennevaloetuuksia. Pysäkitkin ovat jo valmiiksi melko harvassa. Bussiliikenteen merkittävä nopeuttaminen ei siten ole kovin helposti toteutettavissa. Hieman nopeutusta tuo kuitenkin se, että runkolinjoilla on käytössä avorahastus, jolloin kyytiin voi nousta myös keskiovesta (tulevaisuudessa nivelbusseihin mahdollisesti myös takaovesta) eikä lippua tarvitse näyttää kortinlukijalle tai kuljettajalle.

   Poista
  2. Mannerheimintietä olisi oikeasti aika helppokin nopeuttaa vähentämällä sieltä iso nippu liikennevaloja. Siellä on ihan mielipuolinen määrä järjettömän huonosti niitä etuuksista huolimatta toimivia liikenteen tukkivia liikennevaloja pahimmillaan muutaman kymmenen metrin välein.

   Poista
 52. Tämähän on ihan naurettava. Kuninkaantammeen jää ainoastaan ruuhkassa suora linja Keskustaan ja Perhekunnantieltä ei pääse enää ollenkaan. 43 tulisi ehdottomasti säilyttää nykyisellään ja siitä tehdä 40 kaltainen runkolinja.

  VastaaPoista
 53. Kyllä suora bussilinja Kamppiin pitää säilyttää. Käytän arkisin päivittäin tätä bussilinjaa, jos tämä reitti poistuu niin yksityisautoilun määrä kasvaa.

  VastaaPoista
 54. Siis suurin osa linjoista lopetetaan?? Tai muutetaan niin etteivät ne kulje enää Etelä-Haagan kautta? Eihän tässä ole mitään järkeä, korvaavat linjat eivät täytä lähellekään vanhojen linjojen jättämiä aukkoja.

  VastaaPoista
 55. Kirjoitan pääosin itseäni koskevien 51, 43, 41, ja 40 osalta. Muutos vaikuttaa järkevältä, ja jos 40:n kulkuväliä tihennetään varmasti pääosin riittävältä. Kamppi-yhteys on nostettu useaan otteeseen kommenteissa esille, ja hyvästä syystä. Käytän itse 41:stä aktiivisesti ja se on tärkeä linja paitsi Kampin myös Töölön suuntaan.

  Ymmärrän ajatuksen siitä, että Kamppi-yhteys voidaan toteuttaa vaihdolla metroon keskustassa. Kampin osalta tuo vaihto on kuitenkin pitkä itse metromatkaan verrattuna, ja esimerkiksi itse kävelen päivittäin rautatieaseman ja Kampin väliä.

  Toisaalta, vaikka Rautatieaseman ja Kampin väli on lyhyt, niin bussi on tervetullut lisä. Ja kaikki eivät ole kulkemassa Keskustaan tai Kamppiin. 41 palvelee myös Töölöön menijöitä 40:tä paremmin.

  Tämä sama koskee myös linjaa 51, joka palvelee paitsi Haaga-Hakaniemi -väliä, myös Haaga-Kallio ja Haaga-Käpylä -väljelä. Helsingin keskusta ei valitettavasti ole keskellä Helsinkiä - ainakaan maantieteellisesti.

  Itse toivoisin, että tuota Haaga - Töölön tulli - Kamppi -linjaa pohdittaisiin, ja että siihen tarjottaisiin omaa linjaa vaikkapa vain ruuhka-aikoina, joilloin liikennettä on enemmän.

  VastaaPoista
 56. Linja 41 päättyminen on ihan älytön veto. Nyt ei pääse sitten Kamppiin enää vaihtamatta ja tätä vuoroa käytämme päivittäin. Todella huononnus entiseen.

  VastaaPoista
 57. Jos kaksi bussilinjaa 41 ja 43 lopetetaan niin 40 on varmasti aina ihan tupaten täynnä. Vuoroväli ei ole riittävän tiheä.

  "Linjan 42 reitti säilyy lähes nykyisenä, mutta Kannelmäessä ajetaan Kanneltietä ja Soittajantietä suoraan Kannelmäen asemalle." Tuo pätkä on erittäin kapea koska molemmin puolin on autoja pysäköity. Siitä ei bussilla kauheasti ajella.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Niin ja nyt tajusin että siitä lyhyestä pätkästä ajaisi vielä kaksi bussilinjaa. Siinä on tienpätkä täynnä hidasteita myös. Ei tule onnistumaan ilman hidasteiden poistoja sekä pysäköinnin kieltämistä.

   Poista
 58. Linjat 42 ja 52 tulisivat ajamaan Kanneltietä ja Soittajantietä suoraan Kannelmäen asemalle. Onko käyty katsomassa tienpätkä Kanneltiellä talojen Kanneltie 11-Kanneltie 17 välillä? Tien molemmat puolet ovat aina täyteen pysäköityjä, siitä ei mahdu useinkaan edes kahta autoa rinnakkain ajamaan, saati bussi. Tuosta pätkästä ei ole koskaan ajanut busseja, varmasti juurikin siksi että tie on liian kapea.

  Lisäksi tuon pätkän varrella olevan suojatien yli kävelee päivittäin todella paljon koululaisia ja muita lapsia, koska siitä pääsee kävelytietä suoraan leikkipuistoon ja ala-asteelle.

  VastaaPoista
 59. Aikukiva, että usea linja poistuu Kannelmäestä, ja kaikki yrittävät mahtua samaan linjaan (40). Kun bussit ovat nytkin olleet jatkuvasti täynnä, niin edes tiheät vuorovälit eivät auta. Keskeltä linjaa kyytiin nousevat jäävät aina ilman istumapaikkaa. Obatko suunnittelijat kertaakaan käyneet esimerkiksi Kaaren luona, katsomassa niitä massoja jotka nousevat molempiin suuntiin bussien kyytiin?? Nyt olisi erittäin tärkeää saada suunnittelijoilta myös REHELLINEN kuvaus esimerkki-pysäkkiväleistä vertailuksi; kauanko kyyti tulevaisuudessa kestää verrattuna nykyiseen. Kauanko kestää esimerkiksi, jos nousee Kannelmäen vanhan ostarin kupeesta 40:n kyytiin, ennenkuin on Hgin keskustassa?

  VastaaPoista
 60. Pettymmys oli suuri kuin näin luonnoksen uusista Haagan linjoista. Ihan idioottimaista lopettaa 41 Kamppiin. Muutenkin nämä muutokset eivät ainakaan itselleni tuo mitään parannusta, ainoastaan huononnuksia. Asun ammattikoulun lähistöllä. Olen ennen näitä muutoksia voinut mennä kotiin keskustasta jopa kolmella bussilla: 40, 41 ja 43. Tämä on ollut tosi kätevää; ikinä ei ole tarvinnut odottaa bussia kovin kauaa, ja ei ole tarvinnut vaihtaa bussia Kamppiin mennessä. Haaga on niin lähellä keskustaa, että on naurettavaa vaihtaa bussia matkalla Kamppiin!! Nyt sitten jatkossa matkustaisin keskustasta/keskustaan pelkästään bussilla 40 . Tämä on selvä huononnus. Myös linjan 63 lopettaminen on selkeä huononnus minulle. Keväällä poistettiin "oma pysäkkini" (lähin kotoa) käytöstä, ja muutosten myötä 63 ei palaa "vanhalle reitti" vaan poistuu Haagasta kokonaan. Juna-asemille minulla on matkaa yli 15 tai yli 25 min kävellen matkaa, joten junalla matkustaminen ei houkuttele. Myös linjan 51 lopettaminen harmittaa ja ärsyttää: olen ko. linjalla voinut matkustaa työmatkat ovelta ovelle ilman vaihtoja. Poikittaislinjat ovat käteviä, ja palvelevat monia matkanvarrella, ja tarjoavat vaihtoehtoja matkustamiseen. Toivoisin 63 takaisin "vanhalle reitilleen" (kuten se oli ennen kevään 2019 muutoksia) ja/tai 41 tai 43 suoran yhteyden keskustaan; joko Elielinaukiolle tai Kamppiin. Mielestäni pelkästään linjan 40 varassa oleminen ei palvele tarpeeksi hyvin ammattikoulun lähistöllä asuvia. Pelkään myös bussin 40 olevan jatkossa tupaten täynnä -eikä istumaan pääse- jos linjat 43,41 ja 63 lopetaan. Ei ainakaan matkustusmukavuus siitä parane, jos joutuu seisomaan bussissa mennen tullen. Ikäihmiset saattavat istumapaikkojen puutteessa vähentää liikkumistaan kotoa, jumittuvat kotiin ja mielenterveysongelmat lisääntyvät. Epäilen näiden tulevien muutosten vaikuttavan omalla autolla matkustamisen lisääntymiseen. Mahtavatko kyseisten muutosten suunnittelijat itse asua Haagassa? Jos asuvat, niin mahtavatko kulkea bussilla vai omalla autolla?

  VastaaPoista
 61. Nyt, jos Vanhaistentieltä poistuvat sekä 43, että 42, tulee ikääntyvän väestön avuksi ehdottomasti tehdä uusia pysäkkejä seuraavasti: Yksi uusi pysäkki Kantelettarentien ja Kanneltien käännökseen (40) sekä yksi uusi Runonlaulajantien/Soittajankujan välille (42). Muuten pääsy pysäkille pitenee merkittävästi. Alueella asuu paljon vaikeasti kulkevia, ja mitä pidemmät kulkumatkat pysäkille, sitä suurempi kaatumisriski. (Kaikilla kun ei ole oikeutta Kela-takseihin). Asiaa ei yhtään auta Kannelmäen surkea talvikunnossapito; jalkakäytävät ovat vuodenvaihteesta maaliskuun loppuun veden peittämää peilijäätä.

  VastaaPoista
 62. Yhteydet Maununnevan (etenkin eteläosan) ja Kuninkaantammen välillä ovat edelleen heikot.

  VastaaPoista
 63. Hei HSL, jos lassilalaisen huonosti kulkevan mummelin tai äidin/isän korvatulehdusta potevan lapsen ja rattaiden kanssa on päästävä kiireesti terveysasemalle, niin mitäs ajattelitte ehdottaa? Nii-in. Lisäksi haagalaisia pikkulapsia on paljon Lassilassa päivähoidossa. Kaikilla ei ole autoa, ja kauempaa Haagasta on jo pitkä matka kuljettavana. Ei, ne minibussit eivät ratkaise, kun liikkeelle on päästävä on saman tien.

  Lassilasta/P-Haagan asemalta et lisäksi pääse minnekään, kun junat jumittavat. Ei ole edes harvinainen tilanne. Mukava monen selitellä työnantajalle.

  Lisäksi bussit 40 ja 43 on lähes aina täyteen ahdettuja jo Elieliltä alkaen. Riittääkö oikeasti bussin 40 vuorovälin tihennys? Vaikea uskoa.

  VastaaPoista
 64. Linjan 41 lopettaminen on valtava menetys koko Haagalle ja varsinkin Riistavuoren asukkaille. Yhteys Töölön läpi Kamppiin on valtavan tärkeä mm. Meilahden sairaala-alueelle matkustaville. Lisäksi usein kulkeva suora yhteys Kaareen tärkeä. Monet Riistavuoren alueen asukkaat hoitavat ostoksensa Kaaressa ja Kannelmäen juna-asemalta sinne on yksinkertaisesti liian pitkä matka. Harmittaa, jos tämä uudistus menee näin läpi.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Riistavuoren alueelta Kaareen suuntautuvilla matkoilla voi jatkossa käyttää tiheästi liikennöityä linjaa 52 Huopalahden aseman tunnelin pysäkiltä.

   Poista
  2. Valitettavasti Huopalahden asema jää liian kauaksi monelle Riistavuoren vanhustenkeskusten asukkaalle. Varsinkin talviaikaan asemalle kulku on yksinkertaisesti liian hankalaa ja paluu on hankalaa ympäri vuoden kauppakassien kanssa. Tietysti palvelulinjaa 32 voi käyttää tuon välin matkustamiseen, mutta se on hidas ja kulkee aivan liian harvoin. Muille alueen asukkaille tuo 52 on sitten ihan ok vaihtoehto.

   Poista
 65. Kyllä Vanhaistentietä pitkin pitää jonkin bussin kulkea, nyt suunnitelmien mukaan mikään muu ei siitä menisi kun 36 joka kulkee kerran tunnissa välin Pirkkola-Konala.

  VastaaPoista
 66. Kannattaisiko vielä selvitellä linjan 41 ja 51 säilyttämistä, koska ne ovat monille tärkeitä yhteyksiä ; 41 Kamppiin Huopalahden aseman ja läntisemmän Töölön läpi ja 51 poikittaislinjana Kallioon ? Perustelette linjojen poistamista sillä, että liikkuminen onnistuu vaihtamalla kulkuvälineestä toiseen, mutta monelle esim. ikäihmisille ja lasten kanssa kulkeville vaihto liikennevälineestä on hankalaa ja myös turvallisuuskysymys. Heille on huomattavasti helpompaa suoriutua matkasta yhdellä kulkuvälineellä. Näiden ryhmien tarpeet pitäisi ottaa huomioon, koska tulevaisuudessa Helsingissä on ikäihmisiä entistä enemmän ja lapsiperheitä pitäisi tukea ja auttaa, jotta ylipäätään lapsia haluttaisiin synnyttää Helsinkiin.

  VastaaPoista
 67. Vanhus joka asuu Haagan Urheilutien keskivaiheilla, ja pitää päästä Töölön torille, joutuu kävelemään Palokaivon aukion pysäkille, satoi tai paistoi, tuntuu aika kohtuuttomalta! Haagan urheilukentän lähistöstä aiotaan näköjään viedä kaikki bussit, ei kaikki kulje keskustaan, Espooseen tai Itäkeskukseen!

  VastaaPoista
 68. 41 säilyttäminen yhteytenä Kamppiin ja Töölöön olisi tärkeää. Jonkinlainen arvo pitäisi antaa vaihdottomalle eli keskeytyksettömälle matkanteolle. 15-20 minuutin yhtenäinen bussimatka mahdollistaa ihan eri tavalla vaikka kirjaan tai työsähköposteihin uppoutumisen. Vaihtaminen nostaa aina stressitasoa, kun joutuu uudelleen miettimään, mihin jatkoyhteys bussiin ehtii ja menikös se edellinen juuri nenän eestä. Toivon, että HSL huomioisi matkustusmukavuuden myös tältä osin.

  VastaaPoista
 69. Linja 51 on tärkeä työmatkayhteys Vallilaan/ Hakaniemeen. Se tulisi säilyttää ja palauttaa nopeaksi linjaksi.
  41 taas jättäisi suoran yhteyden Kamppiin. Sekin merkittävä mm pitkän matkan bussiliikenteen yhdistävänä.

  VastaaPoista
 70. Pohjois-Haagan asemalta pitäisi päästä Mannerheimintielle ja keskustaan yhdellä bussilla. Huononnus, jos 40 reitti lopetetaan!!!!

  VastaaPoista
 71. Ainakin linja 41 olisi kiva pitää, koska sillä pääsee suoraan Töölööhön, Kamppiin ja Tennispalatsille. Tässä ei mainittu 552:sta, mutta pidän linjaa tärkeänä sillä asioin Haagasta Malmilla useamman kerran kuussa.

  VastaaPoista
 72. Jos ette typerää päätöstänne lopettaa linja 41 peruuta, niin tässä yksi muutosehdotus. Laittakaa tuo uudistunut linja 40 ajamaan edes sitten Kampin terminaaliin. Vaikka sitten Mannerheimintietä pitkin kuten linja 63 nykyisin tekee. Elielinaukiolle pääsee Haagasta junalla kahdelta juna-asemalta. Myöskin vaihtaminen Mannerheimintiellä on helpompaa jos haluaa ELielinaukiolle. Manskua pitkin kulkee useita busseja Elielinaukiolle, mutta kuinka monta linjaa tulevaisuudessa menee Kampiiin? Kaksi?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kamppiin kulkevia linjoja menee myös Mannerheimintietä pitkin, kääntyvät eduskuntatalon kohdalta Kamppiin. Ymmärrän hyvin, että jatkossa Haagan ainoaa keskustaan kulkevaa linjaa ei voida laittaa kulkemaan Topeliuksenkadun ja Runegerginkadun kautta Kamppiin. Linjahan kestäisi ikuisuuden ajaa reittinsä, niin hidas tuo reitti on ainakin ruuhka-aikana. Mannerheimintie sentään vetää suhteellisen hyvin heti kun Töölöntulli- Nordenskiöldinkadun sumpusta on päästy ohi.

   Poista
 73. Ei ole reilua jättää Lassila kokonaan ilman bussiyhteyttä! Bussi on palastanut monesti kun juna ei ole jostain syystä kulkenut tai on hidastellut. Asia on selvinnyt monesti vasta juna-asemalla jolloin on voinut siirtyä bussiin. On aika pitkä matka kävellä Näyttelijäntielle, varsinkin huonokuntoisille. Muutenkin 40-bussilla on ollut mukava matkustaa ja olen käyttänyt sitä paljon. Voi kun nyt älyäisitte perua tämän ja 40-bussi kulkisi jatkossakin Pohjois-Haagan asemalle ja sieltä Elielinaukiolle!

  VastaaPoista
 74. Tässä on selkeä heikennys Lassilan osalta, kun keskustan bussi (40) ei enää kulje Pohjois-haagan asemalle ja linja 51 lopetetaan. Linja 53 ei palvele korvaavan linjana koska se menee aivan väärään paikkaan. Jos jotain linjaa pidennetään, ja muita karsitaan tulee uusista linjoista turhan ruuhkaisia. Lassila tarvitsee bussilinja 51 tapaisen joka palvelee, erityisesti koululaisia ja muita keskustan suuntaan mutta ei Elielin aukiolle meneviä. Tätä on syyä arvioida uudelleen. Pohjois-haaga asema tarvitsee kunnollisen bussiliikenteen joka syöttää raiteille liikennettä. Muutoksia jotka johtuvat tulevasta raide-jokerista on syytä tehdä vasta sen jälkeen, kun raide-jokeri on käytössä ja nähdään sen vaikutus, ei etukäteen. Länsi-metron sekoilusta voi ottaa oppia.

  VastaaPoista
 75. Tämä uudistus on hyvä, linjasta 40 pitäisi tehdän vain runkolinja , jotta matka aika hiukan nopeutuisi, ettei pysähdy joka pysäkillä.

  VastaaPoista
 76. Linja 40 voisi kuitekin mennä Kamppiin mannerheihintietä pitkin kuten linja 63. Ehdotus olis , että linja 42 jatkettaisiin Pohjois-Haagan asemalle Kannelmäen asemalta, silloin Kaaren menevät voisivat vaihtaa linjalle jo p-haagan asemalla tai kannelmäen asemalta Kaareen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tuo 42:n jatkaminen Kannelmäen asemalta Pohjois-Haagan asemalle on hyvä idea, eikä varmaan lisäisi kustannuksia merkittävästi. Saataisiin kaivattu yhteys Kaupintien varresta Kaareen ja samalla keskustayhteys Pelimannintien keskivaiheilla asuville.

   Poista
  2. Pohjois-Haagan asemalta Kaareen pääsee linjoilla 31,32 ja 36. Myös Vihdintien ratikka kulkee Kaareen kun raideyhteys valmistuu.

   Poista
 77. Linja 33 voisi kulkea joka päivä 20min vuorovälillä. aina klo 21 saakka.

  VastaaPoista
 78. Linja 53 kulkemaan myös viikonloppuisin. Liikennöinti aika 21 asti, silloin se palvelisi lassila- näyttelijäntien kulkemista P-Haaga asemalle.

  VastaaPoista
 79. Kehäradan junat p ja i junat kulkemaan 10 min vuorovälillä aina 01 asti.

  VastaaPoista
 80. Uudistusehdotus on selkeästi huonompi verrattuna nykytilanteeseen. Uudistettujen linjojen vuorovälit suhteessä poistuviin linjoihin ovat selkeästi harvemmat. Erikoisuus, linja 51 on suosittu erityisesti ruuhka-aikoina, minkä pitäisi viestiä linjan tärkeydestä. Ruuhka-aikoina sekä bussit että juna ovat tupaten täynnä. Erityisesti junassa on vaikeaa saada istumapaikka. Jos bussilinjoja lopetetaan ja vuoroväli käytännössä katsoen harvenee, jäljelle jäävät bussilinjat ja juna eivät riitä kantamaan kaikkia matkustajia töihin. Niiden kulku myös hidastuu, kun bussin/junan sisällä ei mahdu liikkumaan. Skenaario, jossa kulkuneuvo on seisomatilaa myöten täynnä, ei ole tavaton nykyiselläkään linjaratkaisulla. Mielestäni linjan 40 vuorovälin pitäisi olla tiheämpi kaikkina aikoina, yksi Kamppiin kulkeva linja pitäisi säilyttää eikä linjaa 51 pitäisi lakkauttaa.

  VastaaPoista
 81. Lassilan yhteydet huonontuvat merkittävästi. Harvoin kulkevat pikkubussit eivät vastaa Kaupintietä kulkeneiden yhteyksien tarpeeseen. Etenkin henkilöille, joilla on rajoitteita liikkumiseen, ovat tämän jälkeen todella pulassa.

  VastaaPoista
 82. Jotta Lassilan ja Pohjois-Haagan yhteydet eivät heikkenisi merkittävästi, linja 51 tulisi säilyttää välillä Pohjois-Haagan asema - Hakaniemi vaikka 20 minuutin välein maanantaista lauantaihin kulkevana linjana. Lisäksi olisi ehdotettu uusi linja 53, jonka rooli on korvata nykyisen 51:n länsipään lisäksi nykyisen 52:n itäpäätä.

  VastaaPoista
 83. Miksi poistetaan linja 41? Olisi hyvä jos joku bussi menisi Meilahten, Töölön kautta Kamppiin eli järjestely toinen Elielaukioon ja toinen Kamppiin olisi hyvä ratkaisu.

  VastaaPoista
 84. Jo Haagan linjastosuunnitelman alussa kerrottiin, että tavoitteena on suunnitella alueelle yksinkertaisempi linjasto ja selvittää mahdollisuus muodostaa yksi tiheästi liikennöivä (runko)linja. Muutokset on lisäksi tarkoitus toteuttaa nykyisellä kustannustasolla, jolloin osa totutuista yhteyksistä muuttuu vaihdollisiksi. Joten oli alusta alkaen selvää, että palvelutaso tulee joillain alueilla laskemaan nykyisestä, kuten tulee käymään mm. osassa Etelä-Haagaa, josta valitettavasti poistuvat linjat 63, 52 ja 41.

  Olen kuitenkin positiivisesti yllättynyt, että asukkaiden mielipiteitä on tällä kertaa kuunneltu suunnitelmien edetessä ja alueelle tulevan päälinjan (40) reitti tulee kulkemaan keskeisintä reittiä Haagan läpi säilyttäen suorat yhteydet Mannerheimintietä pitkin Elielinaukiolle sekä toisessa päässä Kaareen. Lisäksi linjan 33 muutettu reitti tulee palvelemaan Etelä-Haagan (kiireettomiä) poikittaisyhteyksiä huomattavasti paremmin, kuin alkuperäinen ehdotus.

  VastaaPoista
 85. Muuten hienoja suunnitelmia mutta 41 poistaminen on ihan älyvapaata toimintaa. Bussi on erittäin suosittu ja reitti tällä hetkellä hyvä. Ei kaikki halua Elielinaukiolle päätyä vaan reitti länsi töölön läpi kamppiin on ollut erittäin kätevä. Miettisitte vielä tämän vaikutuksia, myös töölön liikenteeseen..

  VastaaPoista
 86. ������ Siis mitä ihmettä. Lassilasta lopetetaan bussiliikenne kokonaan? 51 Pitäisi vähintään säilyttää.

  VastaaPoista
 87. Ihan älytöntä poistaa linja 43 ja tuoda tilalle linja Munkkivuoreen ja Otaniemeen, tuo suunta voisi olla kiva lisä, mutta poistaa nyt yhteys keskustaan on älytön.

  Myös 41:n lopettaminen on onneton suunnitelma, joka vie pois eniten käyttämäni yhteyden. Onko tässä uudistuksessa idea, että yhdellä bussilla ei pääse perille vaan lyhyilläkin matkoilla joutuu vaihtelemaan kulkupelistä toiseen?

  VastaaPoista
 88. Siis oikeasti, aiotte tunkea poistuvien linjojen matkustajat yhteen bussilinjaan? Onko teistä kukaan käynyt katsomassa esim. 43 vuoroja ruuhka-aikaan, kun haagan kohdalla porukkaa jo seisoo käytävillä. Ei hyvää päivää nyt oikeasti tätäkin ehdotelmaa! Entisestään myös huononnetaan konalan liikennettä poistamalla 51 joka on myös aina aamulla piukeena. Eli haluatte vaan maksaville asiakkaille lisätä vaikeuksia työmatkoihin ja nostatte hintoja vuosi vuodelta. GO HSL! Hyvin vedätte taas.

  VastaaPoista
 89. Onko 40 suunnitelmassa siis runkolinja eli onko linjalla käytössä avorahastus ja muut runkolinjan etuudet? Kartassa linjan väri on oranssi ja vuoroväli runkolinjamaisen tiheä, mutta tekstistä en itse ainakaan löytänyt mitään missä 40 mainitaan runkolinjana.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kyllä vaikuttaa siltä, että olisi runkolinja. Mielestäni HSL puhui siitä runkolinjana jossakin vastauksessa täällä.

   Poista
  2. Tavoitteenamme on, että linjasta 40 voitaisiin tehdä oikea runkolinja. Viime kädessä toteutus on kuitenkin kiinni esimerkiksi siitä, onko reitille mahdollista toteuttaa runkolinjatason edellyttämiä parannuksia.

   Poista
 90. Laittakaa 41 Pohjois-Haagan asemalta vaikka sitten Kamppiin. Lassilalaiset käyttävät Pohjois-Haagan terveysasemaa, neuvolaa ym. Eivät he kulje pelkkään keskustaan, eli juna ei riitä.

  VastaaPoista
 91. 40 on jatkossakin Etelä-Haagan osalta köröttelylinja. 43 oli pitkästä matkastaan huolimatta sutjakka reitti keskustaan, nyt uuden 40:n matka pitenee ja köröttely Etelä-Haagan kautta tulee rassaamaan hermoja. Lisäksi Tunnelitien liikenneympyrässä "pitkä"bussi hidastuu entisestään.

  VastaaPoista
 92. Murhabunkkerille (kysykää jos ette tiedä mikä se on) ei tarvita mitään palvelua. Nyt sinne suunnitellaan 6-8 min vuoroväliä. Tämän linjaston myötä Lassilasta ei pääse Töölöön mitenkään järkevästi. Nykyinen linjasto on varsin toimiva, eikä sille tarvitse tehdä suurempia muutoksia.

  VastaaPoista
 93. Haagasta on tähän asti päässyt keskustaan busseilla 40, 41 ja 43. Nämä ovat ruuhka-aikaan (ja muutenkin) hitaita ja täynnä. Nyt ehdotuksessa kolme bussilinjaa yhdistetään pelkästään linjan 40 varaan. Eli etenkin Pohjois-Haagasta ei jatkossa pääse jatkossa keskustaan kuin yhdellä erittäin ruuhkaisella ja hitaalla bussilla. Junankin vähäinen hyöty loppuu, koska linja 40 ei enää kulje sen kautta. Miten on mahdollista, että tämän kokoisen ja näinkin lähellä keskustaa olevan kaupunginosan kautta kulkeminen keskustaan tulee olemaan yhden linjan varassa. Jatkossa ei myöskään pääse enää Kamppiin ja Töölöön ja Haaga muuttuu sumpuksi julkisen liikenteen osalta.

  VastaaPoista
 94. Voisiko joku lähilinja tulla Pohjois- Haaganasema- Pohjoi Haaga - Eliel-saarinsen tie- nuijamiesten tie - matkamiehentie- Etelä Haaga- Ruskeasuo välille saada. On muutekin hyvä suunnitelemaan lähilinjojen peruslinjojen reiteiksi, silloin matkustajamäärät niissäkin nousevat.

  VastaaPoista
 95. Eli keskustasta ei kantsuun enää pääse yöaikaan kun juna ei kulje ja 43 lopetetaan. Eikä Vanhaistentietä kulje enää mikään bussi ja pysäkit kaukana. Mahtavaa, loistavia huononnuksia!

  VastaaPoista
 96. Olen huolissani ettei lassilasta pääse enää bussilla etelä-haagaan. Talvella tämä bussilinja (40 ja 51) on pelastus lastenrattaiden kanssa. Käveleminen puiston läpi ei ole talvisin helppoa, koska puistoa ei aurata kokonaan (pohjois-haagan aseman pää).

  VastaaPoista
 97. Tässä huonontuu Lassilan osalta erittäin paljon julkinen liikenne. Edelleen Pohjois Haagan asemalta pitäisi päästä bussilla keskustan suuntaan, läpi Haagan. Juna tunnetusti voi olla myöhässä tai talven tullen jättää tulematta kokonaan niin vaihtoehtona on ollut silloin bussi. Eli ehdottomasti bussi 40 edelleen p-Haagan asemalle. Eikös näiden linjojen pitäisi tasapuolisesti palvella asiakkaita ja myös ikäihmiset ja koululaiset huomioiden. Nyt ei näytä Lassilan osalta näin menevän.

  VastaaPoista
 98. Sitten sais mennä juna arkisin pidempään.. Teen iltaduunia ja tosiaan ainut bussi millä pääsen töiden jälkeen kotiin on bussi 40 tai 43 (jolloin pitkä kävely matka)

  VastaaPoista
 99. Bussi 33 näkyy olevan ainoa linja joka menee Laajasuontien, Pajuniityntien, Nuijamiehentien läheisyyteen. Toivottavasti tulkitsen väärin kun näyttäisi ettei bussilla ole pysäkkiä Laajasuontien alkupäässä, eli Hämeenlinnan puoleisessa päässä. (nykyinen 63,n pysäkki)?? Ei kai tää voi olla mahdollista kun muutenkin tältä kulmalta poistetaan joukkoliikenne!

  VastaaPoista
 100. Miksi bussilinja 40 olisi tämän mukaan poistumassa Lassilasta? Mikä tulee tilalle eli millä bussilla jatkossa pääsee liikumaan Lassilan asemalta? Jos suunnitelma on se, että Lassilaan ei aja enää bussit, se ei kuulosta hyvältä ja varmaan vaikuttaa monien suunnitelmiin muuttaa / asua Lassilassa. Julkisia kannustetaan ja kannattaisi käyttää, mutta suuntaus ei voi olla silloin se liikenteen lakkauttaminen. Bussi yhteydet ovat myös erittäin tärkeitä iäkkäämpiä ihmisiä ajatellen.

  VastaaPoista
 101. Lassilan osalta tämä uudistus on selkeä heikennys, ellei ole matkalla keskustaan. Onko kukaan laskenut kuinka paljon vaihdolliset yhteydet laskevat kiinnostusta julkisen liikenteen käytöön. Voin vain todeta että onneksi minulla on auto, jolla voin hoitaa liikkumiseni esim. Töölön suuntaan.

  Jotenkin jää sellainen tunne ettei tämä uudistus ole linjassa Helsingin ilmastotavoitteiden kanssa kun se näyttäisi lisäävän yksityisautoilua. Sitä saa mitä tilaa.

  VastaaPoista
 102. Linja 43 on nykyisin ylikuormitettu, senkö takia se ollaan lopettamassa? Linjaa käyttävät myös Kaarelan jäähllin asiakkaat.
  Nyt ollaan jättämässä myös ikäihmiset ilman liikumisvälinettä, Pajupillintien pysäkki.
  Tässä liikennemuutoksessa ei ajatella lainkaan matkustajien tarpeita!

  VastaaPoista
 103. Näpit irti 41 ja 43 linjoista. Parannusta ei ollut luvassa...

  VastaaPoista
 104. Linjojen lakkauttamisen myötä yöliikenne tulee olemaan yhtä herkkua,kun junat eivät enää kulje ja koko laskuhumalainen kööri, joka ennen jakautui kolmelle eri linjalle, pakkautuu yhteen 40:n. Snägärijonotappelut on niin last season, nyt tapellaan kuka mahtuu bussiin sisälle.

  VastaaPoista
 105. - 43 runkolinjamaiseksi Haagan läpi linjan 40 nykyistä reittiä Kannelmäen asemalle.
  - 42 kääntöpaikka Pelimannintielle.
  - 41 nykyistä reittiä Pohjois-Haagan asemalle.
  - 56 ja 52 Kuninkaantammeen.

  Näillä tulisi vähiten häviäjiä. 431 kannattaisi pitää kokopäivälinjana jolloin Kuninkaantammesta olisi suora yhteys Keskustaan, mutta harvemmin.

  Uskokaa tai älkää mutta näillä toimenpiteillä tulisi vähemmän negatiivistä palautetta. Sitä paitsi tuo 10 min vuoroväli päivällä ei välttämättä riitä, noin 8 minuuttia voisi jo toimia.

  VastaaPoista
 106. Eikös Kamppiin pääse sujuvasti Etelä-Haagasta tulevaisuudessa vaihtamalla linjalta 40 jollekin Kamppiin menevälle linjalle Mannerheimintien varrella (37, 42 ja 63 + U-linjat).

  VastaaPoista
 107. Tämähän on ihan katastrofi Kuninkaantammelle. Muutaman vuoden sisällä alueelle tulee melkein 3000 asukasta lisää. Autoton kaupunginosa, josta suora yhteys keskustaan VAIN ruuhka-aikaan. Meitä ei-ruuhka-aikaan työskenteleviä ja liikkuvia on aika paljon ja tämä suunnitelma tekee liikenneyhteyksistä aiempaa huonommat. Toivottavasti muokkaatte tätä vielä Kuninkaantammen suhteen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Samaa mieltä. Kuninkaantammessa on auton omistaminen muutenkin tehty hankalaksi, kun autoille ei ole pysäköintitilaa kuin talojen alla, joten autottomia tulee olemaan todella paljon. Hirveä määrä uusia asukkaita vielä tulossa lähivuosina, ja kulkuyhteyksiä ollaan heikentämässä rajusti (kun 415:kin lopetetaan ja 431 kulkee vain ruuhka-aikoina). En ymmärrä lainkaan.

   Poista
  2. Samaa mieltä. Helsingin ja Vantaan rajalla sijaitseva "autoton" kaupunginosa ja nyt yhteyksiä halutaan huonontaa entisestään. 415 ja 43 halutaan lakkauttaa, vaikka 43 on ainoa yhteys Kuninkaantammeen yöaikaan. Kaikki kun EIVÄT liiku vain klo 06-00 välillä. Eli jos jatkossa haluan keskustasta kotiin Kuninkaantammeen tulisi minun joko kävellä Kappatien pysäkiltä METSÄTIETÄ, pimeällä yksin naisihmisenä tai yrittää jotenkin vaihtaa (vaihdollisiin yhteyksiin EI voi luottaa) linjalta 40 linjalle 52.
   Anteeksi mutta mikä helvetin linja tuo 52 edes on, kuka haluaa Kuninkaantammesta Otaniemeen?
   Vaihdolliset yhteydet ovat EPÄLUOTETTAVIA ja junien tulisi EHDOTTOMASTI kulkea myöhemmin arkisin!!!
   Naurettavaa, että rakennataan utopistisia "autottomia" alueita, joissa on aivan paskat liikenneyhteydet ja sitten niitä vielä halutaan entisestään huonontaa. Ei todellakaan kannusta julkisen liikenteen käyttöön vaan yksityisautoiluun.

   Poista
 108. Voisiko näitä uudistuksia tehdä vasta kun eritasoliittymä on valmis eikä vaan tehdä uudistuksia liian nopeasti. Nyt järki käteen ja uudistus vasta kun eritasoliittymä Kuninkaantammeen valmis...

  VastaaPoista
 109. Samaa mieltä kuninkaantammessa asuvana. Emme voi asua autottomalla alueella ilman sujuvaa suoraa yhteyttä Helsinkiin! Tätä pitää ehdottomasti pohtia uudelleen! Uuden liittymän rakentamiseen kuluu vielä vuosia, asukkaita pian koko Kuninkaantammessa 5000! Ehdottomasti suora yhteys tulee säilyttää!

  VastaaPoista
 110. Lassilassa asuvan näkökulmasta linjasto on katastrofi nykyiseen.
  Millä bussilla jatkossa pääsee liikumaan Lassilan asemalta? Jos suunnitelma on se, että Lassilaan ei aja enää bussit, se ei kuulosta hyvältä ja varmaan vaikuttaa monien suunnitelmiin muuttaa / asua Lassilassa. Julkisia kannustetaan ja kannattaisi käyttää, mutta suuntaus ei voi olla silloin se liikenteen lakkauttaminen. Kaupintien bussiyhteydet ovat elinehto autottotomien ihmisten asumiseen Lassilassa.

  VastaaPoista
 111. Linjat 41 ja 43 tulisi säilyttää. Niillä on tähän asti päässyt niin hyvin Pohjois-Haagasta keskustaan/kamppiin. Näiden linjojen lopettaminen olisi todella sääli kaikkien - erityisesti työmatkalaisten, vanhusten kuin invalidienkin - kannalta.

  VastaaPoista
 112. Lassilalaisen näkökulmasta kurja juttu kun liikenneyhteydet heikkenevät selvästi. Muilta osin varmaan aika hyvä juttu.

  VastaaPoista
 113. Lassilalaisille tosiaan huono homma. Kohdistuu ikävästi autottomiin lapsiperheisiin ja vanhuksiin, joiden pääsy Haagan terveysasemalle vaikeutuu. Lisäksi huono koululaisille, jotka matkaisivat Lassilasta Pohjois-Haagan kouluihin busseilla. Vaikuttanee selkeästi alueen kysyntään tulevaisuudessa. Lassilan parhaita puoliahan on ollut hyvät kulkuyhteydet. Esitetyn uudistuksen seurauksena moni varmasti tulee harkitsemaan muuttoa, tai ainakin HSL:n palveluiden korvaamista omalla autolla.

  VastaaPoista
 114. Kamppiin tulee säilyttää yhteys, 41 lopettaminen on ihan ääliömäinen idea.

  Itse käytän ko. linjaa ja olen käyttänyt viimeiset 17 vuotta, koska se toimittaa minut töihin ja sieltä takaisin suhteellisen kohtuullisessa ajassa. Jalkojeni huonon kunnon takia en tule vaihtelemaan busseja tuolla matkan varrella ja linkkausaikataulut ovat epäluotettavia (varsinkin talvella ). Lisäksi työmatkaan tulee tuhraantumaan huomattavasti pidempi aika, jos joudun Elielin aukiolta töpöttelemään töihin Ruoholahteen. Enkä muuten ole ainoa, joka on siellä suunnalla töissä - sen verran on bussit aika täynnä.

  VastaaPoista
 115. Toivoisin itse, että linja 42 jatkaisi kauppakeskus Kaareen saakka. Tai vaihtoehtoisesti tekisi Kaaren kohdalla sellaisen lenkin, jonka avulla pysähtyminen Kaareen olisi helpompaa.

  VastaaPoista
 116. 43 on tärkeä yhteys Kuninkaantammesta Kannelmäkeen ja Helsingin keskustaan. Eikä sitä pitäisi lopettaa ennen kuin liittymä Hämeenlinnanväylälle on rakennettu ja sitä kautta kulkeva bussi 431 on toiminnassa.

  VastaaPoista
 117. Omalle sijainnille ja tarpeille Kannelmäessä tämä on hyvä muutos, mutta Haagaa pahoinpidellään kyllä pahasti. Linja 41 on ollut tärkeä ja paljon käytetty, vain tyhmä poistaisi sen.

  VastaaPoista
 118. Näin Pelimannintieltä Meilahteen töihin kulkevalle tämä kuulostaa todella erikoiselta. Miten me tulemme jatkossa menemään töihin, koska junalinja ei ole meille oikeastaan vaihtoehto. Onko ideana että keskustan matka pitenee huomattavasti meille täällä?

  VastaaPoista
 119. Kuninkaantammesta ei mitään suoraa yhteyttä Helsingin keskustaan? Paitsi ehkä ”vuosien” päästä? Työt ja asiointi pitää kuitenkin hoitaa nyt ja heti tulevaisuudessa.
  52 mainio poikkiliikenne Otaniemeen, tämä hyvä muutos.
  Aluetta mainostetaan vähäautoisena ja hyvillä julkisen liikenteen yhteyksillä. Nyt ja etenkin muutosten jälkeen tämä ei toteudu. Miksi huononnetaan yhteyksiä niiltä linjoilta, jotka eivät aja _ikinä_ tyhjinä? Tällainen ei kannusta julkisen liikenteen käyttöön.
  Kuninkaantammesta olisi tärkeää päästä Helsingin keskustaan ja Jumbon suuntaan suorilla linjoilla. Toivottavasti nämä tarpeet huomioidaan vielä.

  VastaaPoista
 120. Kuninkaantammeen tulisi päästä suoralla linjalla keskustasta, myös öisin. Vain ruuhka-aikaan liikkuvien ihmisten lisäksi on paljon muuhun aikaan liikkuvia ihmisiä.

  VastaaPoista
 121. Hei, en tiedä onko tästä näkökulmasta jo kommentoitu. Lassilalaisena kroonisesta jalkavaivasta kärsivänä ja pienen lapsen äitinä palvelumme heikentyisivät selvästi. Kaupintien varrelta ei pääsisi jatkossa enää helposti bussilla Haagan terveysasemalle, missä sijaitsee mm. äitiys- ja lastenneuvola. Pienelle lapselle ja jalkavaivaiselle aikuiselle matka Lassilasta Näyttelijäntielle voi olla liian pitkä.

  Lassilan pysäkiltä Kaupintietä ei lisäksi pääsisi enää Töölöön/Meilahteen, jonne itse kuljen kahtena päivänä viikossa töihin. Silloin, kun jalkani on paremmassa kunnossa, kävely Näyttelijäntielle ei ole ongelma. Kun jalan kunto on huonompi (ja ajattelen tässä samalla muita liikkumisrajoitteisia Lassilalaisia), on matka turhan pitkä ensin omasta kodista Kaupintielle ja siitä vielä kävely Näyttelijäntielle.

  Lassilassa on myös kolme päiväkotia (Lassi, Niitty ja Touhula Lassila), joihin vanhemmat tuovat lapsiaan ympäri Haagaa. Tämä olisi selvä heikennys, kun joutuisivat Näyttelijäntieltä saakka kärryttelemään/kävelemään lapsen vauhtia päiväkodille saakka. (Päiväkodit alueella ovat täynnä, minkä vuoksi tänne tullaan kauempaakin kuin kävelymatkan päästä, ja toisaalta myös täältä kuljetaan Etelä-Haagaan ja Pikku-Huopalahteen päiväkotiin). Tuo bussin 40 linjan muutos lisännee siten yksityisautoilua Lassilassa niillä, ketkä tuovat lapsensa tänne hoitoon/lähtevät täältä viemään lapsiaan Etelä-Haagaan tai Pikku-Huopalahteen päiväkotiin.

  Lisäksi yksityisautoilu lisääntynee niillä, ketkä menevät itse Töölön/Meilahden suunnille töihin.

  Lisäksi kiinnittää huomiota, että Lassilasta ei edelleenkään pääsisi bussilla suoraan Kaareen, kuten ei nytkään. Niinpä käymme autolla Kaaressa, kun on painavampia ostoksia.

  Toivon, että näitä esiinnostamiani näkökulmia tarkasteltaisiin vielä, jottei yksityisautoilu Lassilan alueella lisääntyisi ja palvelut heikentyisi selvästi niillä, keillä ei autoa ole.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Voi voi, kun kaikilla ei ole edes mahdollisuutta yksityisautoiluun, olkaa kiitollisia joilla on se mahdollisuus/pelastus.

   Poista
 122. Kannattaisiko Pohjois-Haagan juna-aseman ja Kaaren yhteyttä parantaa? Kaaresta syöttöliikenne Pohjois-Haagan aseman kautta, niin Kaaren potentiaali tulee paremmin käyttöön?

  VastaaPoista
 123. Kuninkaantammi on rakennettu lähes julkisenliikenteen varaan. 43 on pelastus kun miettii liikennöintiä kuninkaantammesta kannelmäkeen suoraan. Terveyspalvelut ja suuri osa kouluista on kannelmäestä. Millä koululaiset kulkevat kuninkaantammesta kannelmäkeen kouluun? Heille tulee liikaa kävelymatkaa jos ei pääse kätevästi sinne. Entä vanhukset, ei kaikki pysty kävelemään Hämeenlinnantie varteen. HSL:n täytyy ajatella kaikenikäisiä ihmisiä. Osa päiväkodeista on perhekunnantien varressa. Kulkeeko HSL:n reittien päättäjistä kukaan busseilla, metroilla tai junilla?? Ruuhka-aikaan kulkeva bussi ei ratkaise mitenkään liikkumisongelmaa. Alueella paljon yötyöläisiäkin!!! Jos HSL maksaa yötyöläisille taksimatkat niin mikäs siinä. 43 myös hyvä kulkuyhteys autottomalle lasten sairaalaan meilahteen illalla tai jopa yöllä. Älkää nyt hyvät HSL:n päättäjät viekö lähes ainutta julkista välinettä kannelmäkeen/keskustaan päin. Ennemmin julkista liikennettä pitäisi parantaa kuninkaantammen!

  VastaaPoista
 124. Kuninkaantammesta / Hakuninmaalta kulkee paljon pieniä koululaisia (1-4 luokkalaisia) Kannelmäen peruskoulun Kanneltien toimipisteeseen juurikin bussilla 43. Nyt reittimuutoksen myötä näyttää siltä, että suora yhteys koululle poistuu kokonaan, miksi? Samalla poistuu yhteys ns. vanhalle ostarille, jossa palvelee mm. apteekki ja ruokakaupat. Kaikki eivät halua ostoksille Kaareen. Kaikki eivät kulje Hakuninmaalta / Kuninkaantammesta juna-asemalle.
  Uuden reitin varrella ei ole yhtään pysäkkiä, josta turvallisesti pääsisi kulkemaan koululle.
  Lisäksi suora bussiyhteys Hakuninmaalta keskustaan poistuu tämän myötä kokonaan, lisäksi pääsy esim. Meilahteen ja Töölöön vaikeutuu ja vaatii kulkuneuvon vaihtoa. Hidastaa matkantekoa huomattavasti.

  VastaaPoista
 125. Ei 43:sta pois Kuninkaantammesta. Hyvä linja asioida kaaressa ja päästä Haagaan.

  VastaaPoista
 126. Nämä uudistussuunnitelmat ovat todella huonoja, en kannata! Itse käytän melkein päivittäin 43-bussia jotta pääsen Kuninkaantammesta hyppäämään 560 bussiin ja siitä Malmille, juna paljon hitaampi verrattuna tähän. Nyt ollut helppoa kun sekä 43 ja 42 kulkevat oman talon vierestä, 43 kulkee hyvin myös öisin joka on todella hyvä miehelleni jonka työvuorot loppuvat aina 12 jälkeen keskustassa. 43 on myös ollut edes suht nopea vaihtoehto, en halua edes tietää kauan tämä uudistettu 40 linja jauhaisi Kannelmäen asemalle asti. Lisäksi öiseen aikaan kiva että pääsee suoraan kodin viereen. Ja mikä linja keskustaan tulisi ihmisille jotka asuvat Kuninkaantammeen vievällä osuudella?

  VastaaPoista
 127. Työmatkalainen toivoo sujuvaa reittiä Kannelmäkeen Pelimannintielle Lassilan kautta! Tärkeää myös bussiyhteys Prismaan Ilkantien suunalta!

  VastaaPoista
 128. Suoraa 43:sen yhteyttä Kuninkaantammesta Elielinaukiolle ei tule poistaa ennen korvaavaa suoraa yhteyttä (431-linja).

  VastaaPoista
 129. Kuninkaantammessa tulisi päästä yhdellä bussilla keskustaan. Linjan 431 tulo Kuninkaantammeen ei tule tapahtumaan lähivuosina, liittymän rakentamista ei ole vielä edes aloitettu.

  Kuninkaantammessa kulkee moni Töölöön ja Meilahteen, joten sinne kulkua ei tulisi hankaloittaa.

  Kuninkaantammi on uusi asuinalue, jossa autopaikkojen määrää on rajoitettu, eikä kadunvarsipaikkoja ole kuin lyhytaikaiseen pysäköintiin. Alueella jolla monella ei ole näin mahdollisuutta autoon tulisi olla hyvät julkiset yhteydet myös keskustaan yhdellä vaihdottomalla yhteydellä.

  VastaaPoista
 130. Jos suunniteltu linja 53 tekisi koukkauksen Ilkantien, Metsäläntien ja Nuijamiestentien kautta Eliel Saarisen tien sijaan, säilyisi suora yhteys Lassilasta Pohjois-Haagan kautta Haagan terveysasemalle. Myös Nuijamiestentien pohjoisosa saisi bussiliikennettä. Olkoon mikä linja hyvänsä, vaihdoton yhteys Kaupintieltä Lassilasta Näyttelijäntielle tulee ehdottomasti säilyttää.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kannatan lämpimästi yllä olevaa ehdotusta bussin 53 koukkauksesta Metsälaintien - Nuijamiestentie. kautta

   Poista
 131. Toivottavasti nämä lukuisat kommentit _oikeasti_ vaikuttaisivat muutokseen. Surkeinta on, että ne ihmiset, joihin tämä vaikuttaa vahvasti (pohjois-haagan ja kantsun (ostarin lähellä) asuvat vanhukset, eivät helposti löydä tätä blogia, jonne pääsisivät mielipiteensä ilmaisemaan. Itse olen todella pettynyt, 43 ja 41 olivat mun käytetyimmät linjat. Etenkin 43 tulee ikävä, sillä pääsi muualta kantsusta kantsun junikselle. Nyt kannelmäen ostarille vie vaan yks bussi nro 42, jos oikein ymmärsin, ja sekin lähtee kampista. Haagasta ei enää pääse suoraa kantsun ostarille käsittääkseni.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Haagasta pääsisi suoraan Kantsun ostarille linjalla 40. Ostarin viereen Kantelettarentielle pitäisi vaan saada uudet bussipysäkit. 42:n uusi reitti ei kiertäisi ostarin kautta, vaan suoraan Hakuninmaalta Kanneltietä ja Soittajantietä Kannelmäen asemalle.

   Poista
 132. Tässä nyt tehdään samoja uudistuksia kuin Espoossa metron tullessa... Lopetetaan bussivuoroja ja oletetaan että ihmiset siirtyy juniin... Kaikki ei asu/työskentele junan varrella.
  Ja toinen esimerkki on Vantaalla Kivistö jota mainostetaan kovasti autottomaksi paikaksi, mutta julkinen liikenne on todella surkeaa. Kuka sinne enää haluaa muuttaa.

  VastaaPoista
 133. Kun kysyttiin ihmisten tyytyväisyyttä, niin julkaistaanko tulokset jossain vaiheessa? Ei kai turhaa kysytä?

  VastaaPoista
 134. Käytän bussia 43 joka arkipäivä välillä Kannelmäki-Töölö. Bussi on aina täysi. En todellakaan usko, että bussi 40 pystyy vastaamaan myös kaarelalaisten tarpeeseen edes tihennetyin vuorovälein.

  VastaaPoista
 135. Oletteko ajatelleet tässä uudistuksessa yhtään lassila/Pohjois-haaga/pelimannintien päässä (kyllä, tien päässäkin on asutusta, tie ei pääty siihen aseman nurkalle!) asuvia ihmisiä? Vanhukset ja liikuntavaikeuksista kärsivät unohdettu täysin. Entä miten täältä Kannelmäen takanurkista on tarkoitus päästä töihin Meilahden sairaala-alueelle ilman 41:tä? Junalla ei kaikki kulje. Muutettiin kantsuun juuri siksi että julkisella hoituu yhdellä linjalla kahden hengen työmatka ja lapsen koulumatkat ja harrastukset. Näköjään koulunvaihto ja uusi asuinalue hakuun, kun täällä ei haluta asuttavan enää.

  Uudet linjat ei palvele aluetta yhtään. Lukeeko näitä palautteita oikeasti kukaan?

  VastaaPoista
 136. Kuinka yöliikenne toimisi jatkossa? Kulkeeko (kulkeehan!) 40 yöaikaan? Kaikkea yöliikennettä ei todellakaan voi laskea junien ja Hämeenlinnanväylän bussien varaan!

  VastaaPoista
 137. Toivon bussi 33 lyhyemmät vuorovälit ja ehdottomasti kulkemaan myös sunnuntaisin. Positiivista kun sillä pääsee Etelä Haagan itä kulmalta Huopalahden juna-asemalle

  VastaaPoista
 138. Bussi 43 ei saa lopettaa!!! Tämä linja on yksi kriteeri miksi moni asuu missä asuu! En halua turvallisuus syistä kulkea junalla keskustaan tai sieltä Kannelmäen asemalle pimeän aikaan, saatikka kävellä asemalta kotiin. Uuden suunnitelman mukaan minulla ei ole edes bussiyhteyttä asemalle! Alueella on paljon myös vanhempia ihmisiä ja lapsia, joille 43 on elintärkeä. Bussi 43 on tarvittu ja suosittu linja joka palvelee monia.

  VastaaPoista
 139. n järkyttävää. 43 poistuisi. Autoton kaupunki ja pian 5500asukasta. Aivan mahdoton juttu. 400 linjat ja Hämeenlinnantie, mahdoton varsinkin talvella, kävelytiellä ei talvikunnossapitoa. Työ Töölössä, 560+juna ei palvele mitenkään, tuohon päälle vuorityöt, tosi aikainen aamuvuoro... 431 vain arki ja ruuhka. Ei suunnitelma voi olla lopullinen. Ajatelkaa nyt järjellä asiaa... oma bussilinja täytyy olla manskua pitkin keskustaan.

  VastaaPoista
 140. Kuninkaantammi on vielä keskeneräinen, kasvava alue, joka on suunniteltu "autottomaksi". On todella epäreilua viedä tällaiselta alueelta ainoa suoraan keskustaan kulkeva linja.

  Kaikkien ei ole helppoa vaihtaa bussia tai varsinkaan vaihtaa junaan, mistä tulisi huonosti liikkuville paljon lisää askelia. Alueella on myös paljon lapsiperheitä, joille vaihdot eivät ole helppoja etenkään, kun ottaa huomioon, että rattaiden kanssa ei aina mahdu bussiin vaan monesti joutuu odottamaan seuraavaa. Vaihdot myös pidentävät matka-aikaa. Linja 43 on nytkin hidas keskustaan mutta sen voinee hyväksyä hinnaksi siitä ettei tarvitse vaihtaa. Nyt tulisi vaihto ja silti matka-aika olisi yhtä pitkä ja pidempikin?

  Entä ne kuninkaantammelaiset joiden on liikuttava öiseen aikaan? Uudessa suunnitelmassa vaihtoehdoksi jää taksi tai oma auto. "Autottoman" asuinalueen ongelmana on jo nyt parkkipaikkojen riittämättömyys. Pelkona on, että ongelma pahenee kun alueelle muuttaa jatkuvasti lisää asukkaita ja joukkoliikenteen heikentäminen pahimmassa tapauksessa pakottaa ihmiset hankkimaan lisää autoja.

  Olen tähän saakka kuvitellut, että tottakai kulkuyhteydet entisestään paranevat, kun väkimäärä alueella kasvaa. Olen todella pettynyt tähän suunnilmaan.

  VastaaPoista
 141. Usean eri bussin välillä vaihtaminen jotta pääsee töihin on HANKALAA. Edellinen bussi 2 min myöhässä ja vaihdettava bussi 1 min etuajassa. Aina menee vaihdot ristiin ja sitte seistään 10-20 min odottelemassa seuraavaa bussia ja myöhästyy töistä tai työmatka venyy kohtuuttomasti.....

  VastaaPoista
 142. 43 linja säilytettävä. Palvelut joita käytämme sijaitsevat Kannelmäessä, paljon ihmisiä töissä käyviä menevät töölööö-meilahti suunnalle. Todella aikaisia aamuja sekä iltoja, vuorotyöläisiä. Koululaiset!! Ei kaikki kulje vain arkena ja ruuhka aikana, 431 ei palvele juuri ketään. Oma bussilinja kuninkaantammeen!!

  VastaaPoista
 143. Kuninkaantammelaisen näkökulmasta uudistus näyttää hyvältä. Ainoa suora yhteys täältä keskustaan (43) on ollut sietämättömän hidas ja myöhästelevä. Tiheämmät vaihtoyhteydet Hämeenlinnanväylän busseihin, 42:een ja junaan Kannelmäessä sekä suora yhteys Haagan liikenneympyrään ja poikittain länteen ovat parannus. Tosin mikähän matka-aika tulee olemaan esim. Munkkiniemeen? Yhteyttä tarvitaan alueen palveluiden saavuttamiseen ilman autoa. Suora yhteys ilman kyläkierroksia keskustaan olisi nopein ja 431 ei vielä lainkaan palvele Kuninkaantammen perukoilla asuvaa. On ymmärrettävää, että vasta alueen kasvaessa suoraan yhteyteen kannattaa panostaa. 431 pitäisi kulkea vaikka sitten harvemmin myös viikonloppuisin ja ei-ruuhka-aikaan, jolloin minulla on eniten asiointia täältä keskustaan myös työn puolesta ja voisin käyttää sitä myös Kivistön suuntaan.

  VastaaPoista
 144. Kuninkaantammeen bussi on säilytettävä. Päättäjät herätkää!! Varmaan kaikki päättäjät kulkevat autoilla .. Ei mitään järkeä poistaa aikuisista linjaa joka on monelle elintärkeä.

  VastaaPoista

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.